Siirry pääsisältöön

Töissä Lukessa

Lukelaisia yhdistää ystävällisyys, uteliaisuus ja halu vaikuttaa maailmaan myönteisesti. Tältä pohjalta rakennamme yhdessä hyväntuulista ja kunnioittavaa kulttuuria, jossa jokaisen työtä arvostetaan. Tarvitsemme tutkimustiedon tuottamiseen osaamista myös muualtakin kuin luonnontietelijöiden joukosta. Meillä voi tutkijan työn lisäksi työskennellä erilaisissa tehtävissä, kuten HR-asiantuntijana, viestijänä tai ohjelmistokehittäjänä.

Kuva: Eetu Ahanen

Arvot ohjaavat työtämme Lukessa

Oli tehtävä mikä tahansa, yhdistää Lukeen hakevia halu tehdä työtä, jolla on merkitys – sekä yhteisesti jaetut arvot. Luken arvoja ovat kestävyys ja vastuullisuus, tutkittu tieto, rohkeus, yhteistyö ja avoimuus.

”Lukeen haetaan töihin kiinnostuksesta tutkimukseen, tietoon ja merkitykselliseen työhön. Lukeen halutaan tekemään työtä, jolla voi vaikuttaa tulevaisuuteen ja suomalaiseen yhteiskuntaan.”

-Luken henkilöstöjohtaja Tuija Heikkinen

Videolla Luken asiakkuuspäällikkö Eero Mikkola, henkilöstöjohtaja Tuija Heikkinen sekä tutkija Mika Turunen kertovat, miten yhteisesti jaettu arvoperusta ohjaa työtämme Lukessa.

Yhteisöt Lukessa

Työmme perustuu vahvaan yhteistyöhön. Haluamme olla moderni työpaikka, jossa työntekijät osallistuvat työkulttuurin kehittämiseen. Työskentelemme monipaikkaisesti ja yhteisöllisyys ja luottamus ovat työyhteisömme kulmakiviä. Meille on tärkeää, että jokainen työntekijämme kokee olevansa Luke-yhteisöämme - oli sitten jo vanhempi konkari tai uusi, kansainvälinen osaaja. Vahvuutenamme on osaava henkilöstö ja kannustava organisaatio. Sujuvan yhteistyön ja yhteisöllisyyden saavuttamiseksi pelaamme yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. 

Intercultural Community (IC) - osallistava ja monikulttuurinen työyhteisö

Kansanvälisyys on yhä kasvava osa arkea Lukessa ja haluammekin tarjota parhaimman mahdollisen tuen myös kansainväliselle osaamiselle. Luken Intercultural Community (IC) on yhteisö, jonka tavoitteena on saada kansainväliset lukelaiset tuntemaan olonsa kotoisaksi ja tukea heitä integroitumaan Lukeen ja elämään Suomessa tarjoamalla yhteisöllistä toimintaa sekä Suomen ulkopuolelta tuleville että suomalaisille lukelaisille. Yhteisön tarkoituksena on lisätä lukelaisten yhteisöllisyyden tunneta ja ymmärrystä erilaisista kulttuureista ja toimintatavoista. Yhteisön toiminta liittyy niin ammatillisiin kuin sosiaalisiin teemoihin. IC-yhteisö tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi oman tutkimusaiheen esittelemiseen monitieteisessä tutkimusympäristössä, ja uusien kulttuuristen kokemuksien saamiseen työn ohessa.

Early Career Community (EC) - varhaisessa uravaiheessa olevien tutkijoiden yhteisö

"Tiede on yksi vaikuttavimmista välineistä muuttaa maailmaa!" uskotaan Luonnonvarakeskuksen Early Career Community -yhteisössä. Tohtoriopiskelijat, postdoc-tutkijat, ja muut tutkimuksen parissa työskentelevät asiantuntijat, jotka ovat uransa alkuvaiheessa, muodostavat Luken Early Career (EC) -yhteisön. Yhteisön tavoitteena on lisätä verkostoitumista ja tietoisuutta postdoceista ja muista nuorista tutkijoista ja tutkimusammattilaisista Lukessa, ja kartuttaa ymmärrystä ja tietämystä sekä kehittämistarpeita samoin kuin edistää konkreettisia yhteistyösuunnitelmia ja urasuunnitelmia. EC-yhteisö perustettiin vuonna 2018.

 

Tuemme työtäsi

Panostamme henkilöstön hyvinvointiin sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Meillä töitä voi tehdä monipaikkaisesti Suomessa työtehtävien niin mahdollistaessa. Työaikamme joustavat ja haluammekin tarjota lukelaisille mahdollisuuden sovittaa työ- ja henkilökohtaisen elämän itselleen sopivaksi. 

Uskomme myös jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisen uudistamiseen. Tarjoamme koulutusmahdollisuuksia henkilöstöllemme. Pidämme huolen, että jokaisella on mielekkäitä työtehtäviä, työyhteisön tuki ja mahdollisuus vaikuttaa oman osaamisen kehittämiseen. Tervetuloa meille töihin!

Laadukas tutkimusinfrastruktuuri

Luke tarjoaa monitieteisen kansainvälisen tutkimusympäristön, johon kuuluvat ainutlaatuiset tutkimusinfrastruktuurit, koetoiminta-asemat sekä hyvin varustetut laboratoriot. Laadukkaat tutkimusinfrastruktuuripalvelumme tukevat tekemäämme tutkimusta muun muassa tutkimuspelloilla, -navetoissa, -metsissä, kalaviljelylaitoksilla ja laboratorioissa. 

Ota yhteyttä rekrytiimiimme

Avoimen hakemuksen jättäminen Lukeen

Haethan ensisijaisesti avoimessa haussa olevia Luken paikkoja. Julkaisemme kaikki avoimet työpaikkamme www.luke.fi/rekry ja valtiolle.fi -sivuilla. Avoimessa haussa oleviin työpaikkailmoituksiin tulee lähettää aina kyseiseen työpaikkailmoitukseen kohdennettu hakemus.

Jos haluat jättää avoimen hakemuksen, kerrothan millaisista tehtävistä olet kiinnostunut ja millaista osaamista ja työkokemusta sinulla on. Jos haluat jättää avoimen hakemuksen tutkimuspuolen tehtäviin, mainitsethan tutkimusalan/-alat ja yksikön/ryhmän, jossa olisit kiinnostunut työskentelemään. Liitäthän mukaan CV:n ja hakemuskirjeen. Voit jättää avoimen hakemuksen sähköisesti Luken kirjaamoon, kirjaamo@luke.fi.

Säilytämme avoimia hakemuksia 6 kuukautta.