Siirry pääsisältöön

Monialaiset maatilat

1.10.2015 Päivitetty 15.1.2023

Maatalouden rakennetutkimuksen mukaan noin 14 542 maatilaa harjoitti maa- ja puutarhatalouden ohessa muuta yritystoimintaa vuonna 2020. Muuta yritystoimintaa harjoittavien tilojen osuus kaikista tiloista oli noin 32 prosenttia. Muuta yritystoimintaa harjoittavien tilojen määrä on lisääntynyt noin 300 tilalla vuodesta 2016.

Monialaisuus on ollut yleisintä kaupungeissa ja kaupunkien lähiseuduilla sekä harvaanasutuilla alueilla. Yleisintä muun yritystoiminnan harjoittaminen maa- ja puutarhatalouden rinnalla oli Uudenmaan ja Lapin ELY-keskusten alueilla vuonna 2020. Yleisintä muu yritystoiminta oli tiloilla, joiden päätuotantosuunta oli laidunkarja eli lammas- vuohi ja hevostalous.

Tilaan liittyvän muun yritystoiminnan työtä tekee yli 16 000 viljelijää ja viljelijäperheen jäsentä. Muu yritystoiminta työllisti lähes 4 000 palkattua työntekijää. Muun yritystoiminnan liikevaihto oli yleisimmin alle 10 % tilan kokonaisliikevaihdosta.

Yleisin muun yritystoiminnan muoto oli tehdä maataloustyötä tilan ulkopuolisille, jota harjoitti noin 6 600 tilaa.

Monialaisten maatalous- ja puutarhayritysten määrä päätoimialoittain

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Indikaattori kuvaa monialaisten maatilojen määrän kehitystä. Indikaattoria voidaan hyödyntää arvioitaessa maaseutuohjelman toimenpiteiden vaikutusta maatilojen harjoittaman maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan kehitykseen ja tarkastella maatilojen valitsemia toimintastrategioita.

Indikaattorin tiedot saadaan Luonnonvarakeskuksen toteuttamasta maatalouden rakennetutkimuksesta.

Indikaattori on yksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 kansallisista vaikuttavuusindikaattoreista.

Seuraavan kerran maatalouden rakennetutkimus toteutetaan vuonna 2023.

Lisätietoja