Siirry pääsisältöön

Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurit mahdollistavat tutkimuksen ja tiedon tuottamisen aikamme haasteiden ratkaisemiseksi. Luken monipuoliset tutkimusinfrastruktuurit ovat rakentuneet vuosikymmenten aikana toteutuneiden tutkimustöiden ohessa. Erityisesti kokeelliselle uusiutuvien luonnonvarojen tutkimukselle soveltuvat puitteet ovat saatavilla laajasti koko Suomessa. 

Tutkimusinfrastruktuureihin kuuluvat laajat tutkimuslaitteistokokonaisuudet ja välineistöt, tietoresurssit (kokoelmat, arkistot ja tieteellinen data), e-infrastruktuurit (data- ja tiedonhallintajärjestelmät ja viestintäverkostot) sekä kaikki työvälineet, jotka ovat ehtona korkeatasoiselle tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle. Lisäksi infrastruktuurien huolto ja ylläpito sekä käyttäjille tarjottavat tukipalvelut ovat oleellinen osa tutkimusinfrastruktuureja.

Kasvihuoneet, tutkimuspellot, tutkimusnavetat, vesiviljelylaitokset, koemetsät ja erilaiset laboratoriot sekä biopankki palvelevat moninaisia tutkimustarpeita niin etänä, virtuaalisesti kuin paikan päällä. Luke on mukana niin kansainvälisissä kuin kansallisissa tutkimusinfrastruktuurien verkostoissa. Luke koordinoi Suomessa hajautettua eurooppalaista AnaEE-tutkimusinfrastruktuuria (Analysis and Experimentation on Ecosystems).

Tutkimus- ja kehittämistyö antaa aina uutta osaamista ja kehittää infrastruktuureja. Luke avaa lähitulevaisuudessa tutkimusinfrastruktuuripalvelut kaikkien tutkimuslaitosten, yliopistojen, yritysten ja oppilaitosten käyttöön. 

Kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit

Aikamme haasteita ratkaistaan eurooppalaisissa, hajautetuissa tutkimusinfrastruktuureissa. Luke on mukana mahdollistamassa pääsyä huipputason tutkimusalustoihin ja tutkimusinfrastruktuuripalveluihin. Yhteistyön horisontissa siintää laadukkaampi ja tehokkaampi tutkimus.
Karaistuneet taimet ja pieni kanerva.

Kansalliset tutkimusinfrastruktuurit

Luke on ollut osallisena useassa Suomen Akatemian FIRI (Finnish Research Infrastructures) -rahoitusta saaneessa tutkimusinfrastruktuurikonsortiossa. Luke on mukana muun muassa kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle kuuluvissa ilmakehä- ja ekosysteemitutkimuksen INAR RI:ssa sekä Suomen merentutkimuksen FINMARIssa.
Pyörrekovarianssiasema Maaningalla.