Siirry pääsisältöön

Teurastusmäärien ja lihan tuottajahintojen tilastokysely

Tiedonkeruun tarkoitus

Teurastamoilta kerätään kuukausittain tietoja teurastettujen eläinten ruhojen kappale- ja kilomääristä. Suurimmilta teurastamoilta kerätään lisäksi tietoa tuottajille lihatilityksinä maksetuista euromääristä lihan tuottajahinnan laskemiseksi. Teurastettujen sikojen osalta kerätään lisäksi tieto siitä, minkä kunnan alueelta teuraseläimet ovat lähtöisin. Kyselyllä kerättäviä tietoja käytetään kuukausittain julkaistavan lihantuotantotilaston, lihan tuottajahintatilaston sekä vuosittain julkaistavan alueittaisen lihantuotantotilaston laadintaan. Osa kerättävistä tiedoista on EU:n asetuksen edellyttämiä tietoja.

Kohdejoukko

Perusjoukon muodostavat teurastamot, jotka harjoittavat teurastustoimintaa ja ovat Ruokaviraston hyväksymiä liha-alan EU-laitoksia tai pienimuotoisia liha-alan laitoksia.

Tulokset

Lihantuotantotilasto edelliseltä kuukaudelta julkaistaan seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä klo. 9.00 näillä verkkosivuilla. Alueittainen lihantuotantotilasto edelliseltä vuodelta julkaistaan seuraavan vuoden maaliskuussa. Lihan tuottajahinnat -tilasto edelliseltä kuukaudelta julkaistaan seuraavan kuukauden 25. päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä.

Useus

Kuukausittain

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa