Siirry pääsisältöön

Luonnonkalakantojen tutkimusinfrastruktuuri

Luonnonkalakantojen tutkimusinfrastruktuuri tukee monipuolisesti luonnon kalakantojen tutkimustyötä. Tutkimuskohteina ovat muun muassa vaelluskalat. Tutkimusinfrastruktuurilla kerätään lisäksi sekä biologisia että taloudellis-yhteiskunnallisia tietoja kalatalouden EU-tiedonkeruuohjemaan.

Tenon taimenet. Kuva: Panu Orell / Luke

Utsjoen tutkimusalusta

 • Tenojoki, Näätämöjoki ja Tuulomajoki
 • vedenalaiset tutkimuslaitteet ja -mittalaitteet
 • sähkökalastuslaitteet ja niihin liittyvä välineistö.
 • veneet, pyyntivälineet
 • kalojen esikäsittelytilat
 • kalojen iänmääritysvälineet

Kolarin tutkimusalusta

 • Torniojoki ja Kemijoki sekä muut pohjoisen alueen vesistöt
 • veneet ja välineet alustalla

Helsingin tutkimusalusta

 • EU-tiedonkeruuohjelman (EU-TIKE) Suomenlahdelta kerättävien saalisnäytteiden kalankäsittelytila (näytteenotto, mittaus, punnitus) 
 • Suomenlahti, eteläinen Saaristomeri, Kokemäenjoki (ARIS, ankeriaan vaellusseurantalaitteisto).
 • Tutkimusalus Arandan kalusto
 • hyljekarkotintutkimuslaitteistot
 • esikäsittely- ja mittaustilat 
 • veneet ja välineet alustalla

Lammin tutkimusalusta

 • eteläiset vesienhoitoalueet (Kokemäenjoki, Kymijoki, Vuoksi)
 • veneet ja välineet alustalla

Paraisten tutkimusalusta

 • Saaristomeri ja eteläinen Selkämeri
 • intensiiviset kalojen meriseurannat
 • esikäsittely- ja mittaustilat
 • veneet ja kumiveneet, sähkökalastusvälineistö, pyydyslaitteet, verkot, nuotat, sukellusvälineet
 • kaikuluotaimet ja kamerat, kalojen merkintälaitteistot

Vaasan tutkimusalusta

 • Merenkurkku ja Selkämeren rannikko- ja merialueet (jokisuistot, fladat ja lahdet)
 • esikäsittely- ja mittaustilat
 • veneet ja välineet alustalla

Oulun tutkimusalusta

 • Perämeri, Simojoki, Iijoki sekä Oulujoki ja Oulujärvi
 • esikäsittely- ja mittaustilat
 • veneet ja välineet alustalla
Muikun troolausta Oulujärvellä. Kuva: Luke.

Yhteystiedot