Siirry pääsisältöön

Monimuotoisuuden seuranta

Ympäristö-DNA lajien kartoituksen apuna

Ympäristö-DNA:n avulla voidaan selvittää, löytyykö tiettyä eliölajia kyseisestä elinympäristöstä. Sen avulla on mahdollista tutkia myös sellaisten lajien esiintymistä, jotka ovat liian pieniä tai piilottelevia havaittaviksi (ml. mikrobit, alkueliöt) tai hankalia pyydystettäviksi. Lisäksi se on täysin stressitöntä kohde-eliöille, koska näytteenottoa ei tehdä suoraan eliöstä vaan välillisesti sen ympäristöstä, kuten vedestä, maaperästä tai ilmasta.

Ympäristö-DNA-tutkimuksessa tarvitaan vankkaa ekologian, genetiikan ja bioinformatiikan osaamista. Asiantuntijoidemme tieteellinen osaaminen ja erinomainen laboratorioinfrastruktuuri kattaa koko ketjun näytteenotosta geneettisiin analyyseihin.

Autamme asiakkaitamme seuraamaan lajien esiintymistä ja lajistojen kehittymistä kaikkialla Suomessa.

Tulevaisuudessa voidaan ottaa käyttöön myös ympäristö-RNA, jonka avulla voidaan tarkemmin arvioida ympäristöstä löydetyn geneettisen materiaalin ikä.  

– Terhi Iso-Touru, erikoistutkija

Tuotteiden ja tuotantoketjujen monimuotoisuusvaikutusten laskenta

Tarjoamme yrityksille ja muille toimijoille biodiversiteettivaikutuksen laskentaa elinkaariarviointi-menetelmällä (Life Cycle Assessmnet, LCA) osana tuotteiden, pakkausten ja toimitusketjujen ympäristöjalanjälkilaskentaa. Ympäristöjalanjälkien määrittämisen ensisijaisena lähtökohtana on tunnistaa toimitusketjuista ympäristövaikutusten vähennyskohteita. 

Tällä hetkellä käytettävissä on menetelmiä, jotka huomioivat karkealla tasolla maankäytön vaikutukset lajidiversiteettiin globaalisti. Niiden avulla voidaan tunnistaa biodiversiteettivaikutuksen vähennyskohteita globaaleista tuotantoketjuista, mutta ei vielä eritellä esimerkiksi yksittäisten viljelytoimenpiteiden vaikutuksia.  Useat meneillään olevat tutkimushankkeet tuottavat tietoa tarkempien LCA-menetelmien ja -mallien kehittämiseksi.

LumoVesi-työkalu – apua viljelijöiden ympäristötoimenpiteiden kohdentamiseen

LumoVesi-työkalu auttaa viljelijöitä kohdentamaan ympäristötoimenpiteet oikeille peltolohkoille sekä niiden ulkopuolisille alueille.

LumoVesi-työkalun tavoitteena on edistää monimuotoisuus- ja vesiensuojelutavoitteita maatiloilla ohjaamalla päätöksentekoa tilan ympäristötoimenpiteiden valinnassa. Työkalu auttaa tunnistamaan tilan mahdollisuudet edistää ympäristönsuojelua ja erilaisia toimenpiteitä tarvitsevat lohkot sekä valitsemaan soveltuvat toimenpiteet kohdennetusti eri lohkoille. Sen avulla voidaan siis arvioida, kuinka merkittäviä eri toimenpiteet ovat monimuotoisuuden ja vesiensuojelun näkökulmasta.

Tilalla päätöksentekoprosessi etenee kolmessa vaiheessa:

  1. Tilatason alkukartoitus: mahdollisuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen sekä tarkempaan tarkasteluun valittavien peltolohkojen tunnistaminen ja valinta.
  2. Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta ja kohdentaminen: tarjolla olevat toimenpiteet ympäristön parantamiseksi, toimenpiteiden vaikutus vesiensuojeluun ja luonnon monimuotoisuuteen sekä optimaalisten ratkaisujen löytäminen ja kohdentaminen.
  3.  Päätöksenteko: lohkokohtaiset ratkaisut ja toteutussuunnitelma.