Siirry pääsisältöön

Suometsät

Lähes kolmannes Suomen maapinta-alasta on suota. Se on enemmän kuin missään muussa maassa. Suometsillä on tärkeä rooli niin puuntuotannon, ilmastovaikutusten, monimuotoisuuden, vesistöpäästöjen kuin virkistyskäytön kannalta.

Suometsät kuvina ja lukuina

Avainlukuja suometsistä, niiden puuntuotannosta, ympäristövaikutuksista ja monimuotoisuudesta infograafeina.
Noin neljännes metsien kasvusta ja puuston määrästä on suometsissä.

Puuntuotanto ja ympäristövaikutukset

Alueellisesti suometsien puuntuotannon merkitys vaihtelee. Merkitys on suurinta Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, jossa noin 37 prosenttia metsämaasta on ojitettua turvemaata.
Metsäkoneen koura sahaa kuusitukkia talvisessa metsässä.

Suometsät ja ilmasto

Suometsissä on valtava hiilivarasto, josta suurin osa on turvemaassa. Turpeen hiilivarasto on muodostunut hitaasti, mutta hiili voi pahimmillaan vapautua ilmakehään nopeasti.
Kuvassa on puiden latvuksia.

Soiden monimuotoisuus ja virkistyskäyttö

Soiden ojitus etävaikutuksineen on tärkein uhanalaistumisen syy ja tuleva uhkatekijä uhanalaisille suoluontotyypeille, joita on viimeisimmän arvioinnin mukaan puolet (54 %) kaikista suoluontotyypeistä.

Kaksi lakan marjaa

Uutisia, blogeja, projekteja ja julkaisuja aiheesta "Suometsät"

Suo siellä, oja täällä?

Blogi
|
Markku Saarinen
|
8.11.2021
Ympäristö
Talous ja markkinat
Metsä ja metsätalous

Metsänomistajille neuvoja suometsien hoitoon

Uutinen
|
8.11.2021
Ympäristö
Talous ja markkinat
Metsä ja metsätalous

Maankäyttösektorilla on jo monia keinoja ilmastonmuutoksen hillintään

Blogi
|
Anne Tolvanen
|
12.8.2021
Ympäristö
Metsä ja metsätalous
Monimuotoisuus