Siirry pääsisältöön

Puun markkinahakkuut -tilastokysely (vuosi)

Tiedonkeruun tarkoitus

Kyselyn tarkoituksena on selvittää vuonna 2022 metsistämme hakatut teollisuuspuun ja energiapuun hakkuumäärät puutavaralajeittain ja omistajaryhmittäin. Tiedot kerätään kunnittain tai maakunnittain ja julkaistaan maakuntien aluejaolla. Tilaston tietoja käytetään mm. tutkimuksen tarpeisiin, metsävarojemme käytön seurantaan sekä metsien kokonaishakkuukertymän ja poistuman suuruuden laskentaan.

Kohdejoukko

Hakkuumäärät kysytään puunostajia edustavalta otokselta ja Metsähallitukselta.

Tulokset

Tulokset julkistetaan luke.fi -verkkopalvelussa tilastojen julkistamiskalenterissa esitettynä ajankohtana.

Useus

Kysely tehdään vuosittain.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa