Luke.fi- ja stat.luke.fi-sivustot ovat uudistuneet. Lue lisää
Siirry pääsisältöön

Tutkijana Lukessa

Kehitämme faktoihin ja tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Lukessa pääset tekemään edistyksellistä tutkimusta huippuasiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa ja työsi tuloksilla voit vaikuttaa päätöksentekoon niin Suomessa kuin maailmallakin. 

Millaista on työskennellä aikamme polttavimpien kysymysten äärellä?

Kehitämme faktoihin ja tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Lukessa pääset tekemään edistyksellistä tutkimusta huippuasiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa ja työsi tuloksilla voit vaikuttaa päätöksentekoon niin Suomessa kuin maailmallakin. Liity eteenpäin katsovaan joukkoomme ja auta meitä rakentamaan kansainvälistä jalanjälkeämme!

”Ei ole olemassa sellaista tulevaisuutta, johon ei jotenkin liittyisi se, että ratkotaan ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita.” – Jaana Sorvali, Luken tutkija.

Liity eteenpäin katsovaan joukkoomme ja auta meitä rakentamaan kansainvälistä jalanjälkeämme! Haluatko tietää lisää tutkijoiden työstä Lukessa? Katso video!

 

Tutkijan monet eri työnkuvat

Tutkijat ovat Luken suurin henkilöstöryhmä ja heidän työpanoksellaan on merkittävä vaikutus Luken tavoitteiden toteutumisessaLuken tutkijoiden työnkuvat ovat hyvin monipuolisia ja laaja-alaisia, tutkimuksen lisäksi työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi asiakastyötä, alueellista kehittämistyötä, ohjausta ja mentorointia, viranomais- ja tilastotehtäviä, viestintää ja johtamista. Nämä ja monet muut tehtävät ovat tärkeitä Lukelle, meiltä löytyy paikka monenlaiselle osaamiselle.

Lukessa pääset tekemään mielekkäitä ja monipuolisia työtehtäviä ja haastamaan itseäsi ammatillisesti. Voit vaikuttaa työtehtäviisi, pääset tuomaan omat vahvuutesi esille ja saat vapautta suunnitella työsi ottaen huomioon projektin tavoitteet. Luken monialaiseen, innovatiiviseen ja kunnianhimoiseen tutkimushenkilöstöön kuuluu muun muassa tutkijoita, erikoistutkijoita, post doc -tutkijoita, johtavia tutkijoita, apulaisprofessoreita, professoreita ja tutkimusprofessoreita.

Postdoc-tutkijana Lukessa

Lukessa voi työskennellä myös aloittelevana tutkijana, joita kutsutaan postdoc-tutkijoiksi. Postdoc-tutkijaksi voi hakea henkilö, jonka tohtoritutkinnon valmistumisesta on enintään viisi vuotta. Postdoc-tehtävä on tyypillisesti määräaikainen ja kestää Lukessa yleensä noin 1–3 vuotta. Jokaiselle postdocille osoitetaan Lukessa tieteellinen ohjaaja, jonka tehtävänä on tukea nuorempaa tutkijaa urallaan.

Lukessa tutkijatohtorin ensisijaisiin tehtäviin kuuluu yhteistyössä ohjaajan kanssa laaditun tutkimussuunnitelman toteuttaminen, tutkimustulosten julkaiseminen, tutkimus- ja muu yhteistyö Luken sisällä sekä keskeisten kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa, sekä muut tutkimushankkeeseen keskeisesti liittyvät tehtävät.

Luke näkee postdocit erityisen tärkeänä ja lupaavana tutkijajoukkona. He tekevät uusinta tiedettä, laajentavat Luken verkostoja ja tuovat taloon tullessaan uusia menetelmiä ja osaamista. Haemme Lukeen postdoc-tutkijoita noin kaksi kertaa vuodessa. Postdoc-tehtävä on määräaikainen ja sen menestyksekäs hoitaminen tarjoaa hyvät mahdollisuudet urakehitykselle missä tahansa kansainvälisissä tutkimusorganisaatioissa.

Johtavana tutkijana Lukessa

Luken johtavilta tutkijoilta edellytetään menestyksekästä ja korkeatasoista tieteellistä työskentelyä sekä oman tutkimusalan kehittämistä, menestystä kansallisissa ja kansainvälisissä rahoitushauissa, tutkimushankkeiden johtamista, nuoremman tutkijasukupolven ohjaamista, sekä aktiivista tutkimus- ja muuta yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Lukessa johtavan tutkijan tehtävät ovat määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia.

Tutkimusprofessorina Lukessa

Tutkimusprofessorit ovat avaintehtävissä Luken tieteellisen asiantuntemuksen ja kansainvälisen näkyvyyden ja vaikuttavuuden kannalta. Tavoitteena on varmistaa huipputason tutkimus Lukelle strategisilla fokusalueilla ja myös tutkimuksen hyödynnettävyys elinkeinoelämässä. Tutkimusprofessori kehittää alan kansallisia ja kansainvälisiä sidosryhmäsuhteita ja johtaa Luonnonvarakeskuksen laajoja tutkimusyhteistyöhankkeita. Lisäksi tutkimusprofessori toimii tarvittaessa aktiivisesti asiakasrajapinnassa sekä edistää tutkimusalansa osaamista Luonnonvarakeskuksessa.

Tutkimusprofessorin tehtävä julistetaan haettavaksi avoimella julkisella haulla. Tutkimusprofessorilla tulee olla professorin tieteellinen pätevyys ja häneltä edellytetään tohtorin tutkintoa, aihealueelle relevanttia vertaisarvioitua julkaisuhistoriaa, kokemusta laajojen yhteisrahoitteisten tutkimushankkeiden rakentamisesta, resursoinnista ja johtamisesta sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä ja aktiivisuudesta tiedeyhteisön toiminnassa.

Kärkihakijoiden tieteellinen arviointi toteutetaan vähintään kolmen ulkopuolisen, pääsääntöisesti kansainvälisen professoritason asiantuntijan toimesta hyvää tieteellistä käytäntöä ja Luken tutkimusprofessorien valintaprosesseihin liittyviä esteellisyyslinjauksia (1023/00 01 02/2016) noudattaen.

Lukessa tutkimusprofessorin tehtävä voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai viiden vuoden välein arvioitava tenure track -professuuri. Tenure track -professuuri voidaan vakinaistaa toisen menestyksellisen viisivuotiskauden jälkeen, mikäli viisivuotiskausien päätteeksi toteutettava tieteellinen arviointi tätä puoltaa.