Siirry pääsisältöön

Markkinamarginaali sianlihantuotantoon

Sianlihatuotannon markkinamarginaalissa tuoton muodostaa sianlihatuotto. Menoerät ovat: porsas, ohra, sian seosrehu, sähkö ja muut muuttuvat kustannukset. Marginaali lasketaan yhtä lihasikaa kohti.

Laskelma on laadittu tammikuun 2015 hinnoin. Hintamuutokset perustuvat kutakin tuotto- ja kustannuserää vastaavan hinnan tai hintaindeksin (2015=100) muutoksiin. Hinnat poimitaan Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelun ja hintaindeksit Tilastokeskuksen julkaisemista virallisista tilastoista.

Markkinamarginaali esitetään graafisesti sekä euromääräisinä arvoina että indeksipistelukuina (2015/1=100). Esitystapa on valintapainikkeen avulla käyttäjän valittavissa. Euromääräisessä kuviossa esitetään kuukausittaisten arvojen lisäksi liukuva keskiarvo, joka kuvaa marginaalin keskiarvoa havaintopistettä edeltävän 36 kk:n ajalta.

Markkinamarginaali sianlihantuotantoon

Allow functional cookies to show the embedded graph.