Siirry pääsisältöön

Metsäteollisuuden puunkäytön tilastokysely

Tiedonkeruun tarkoitus

Kyselyn tarkoituksena on selvittää metsäteollisuustuotteiden tuotantoon käytetyn raakapuun ja metsäteollisuuden sivutuotteiden ja jätepuun määrät puutavaralajeittain, alkuperittäin, maakunnittain ja toimialoittain.

Puun käyttö -tilaston sivut

Kohdejoukko

Metsäteollisuusyritykset, joiden puunkäyttö ylittää 10 000 kiintokuutiometriä vuodessa.

Tulokset

Tulokset julkistetaan luke.fi -verkkopalvelussa tilastojen julkistamiskalenterissa esitettynä ajankohtana.

Useus

Kysely tehdään vuosittain tammi-helmikuussa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa