Siirry pääsisältöön

Älykäs kasvintuotanto

Luken kasvituotannon tutkimus tuottaa tietoa ja menetelmiä peltokasvien, puutarhakasvien ja kasvihuonekasvien viljelyn kehittämiseen. Tärkeimpiin tutkimusalueisiimme kuuluvat maaseutuluonnon moninaisuus, kasvien geenivarojen säilyttäminen ja kasvien maisemointikäyttö.

Kuva: Eetu Ahanen

Luke keskittyy parantamaan kasvien kasvua ja satoja sekä tuotantoteknologiaa ja tuotantotaloutta. Tavoitteemme on tuottaa turvallisia raaka-aineita ja kestäviä tuotantojärjestelmiä, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Viljelyalueita ja viljelymaaperää koskeva tutkimustietomme auttaa vähentämään huuhtoutumista ja typpi- ja fosforipäästöjä sekä parantamaan peltoalan ylläpitoa.

Luken ratkaisut

Maaperän ja kasvien ravinteet

Tutkimuksemme keskittyy peltomaan tilaan ja kestävään käyttöön, joita tarkastellaan sekä tuotannon resursseina että luonnonvaroina ja ympäristösaasteiden lähteenä.

Viljelymenetelmät ja -järjestelmät

Kasvintuotannossa Luken tärkeimpiin tutkimuskohteisiin kuuluvat lauhkeassa ilmastossa kasvavat viljat, nurmikasvit, öljykasvit, palkokasvit, perunat ja useat erikoiskasvit. Viljelymenetelmien ja -järjestelmien kehittämistyömme perustuu viljelyfysiologian ja tuotannon ekologisen kestävyyden asiantuntemukseen. Tuloksia sovelletaan ruoan ja rehun tuotantoon sekä bioenergian ja muiden ei-syötävien tuotteiden tuotantoon.

Integroitu kasvinsuojelu (IPM)

Kasvinsuojelu rajoittaa tautien, tuholaisten ja rikkakasvien vaikutusta viljelykasveihin kasvukauden ja varastoinnin aikana. Autamme estämään sadon ja laadun hävikkiä ekologisesti hyväksyttävin ja kustannustehokkain keinoin.

Puutarhatalous

Luken puutarhatutkimus keskittyy puutarhakasvien tarjonnan laajentamiseen ja hyvien tuotantomenetelmien kehittämiseen kasvihuoneviljelyn, avomaaviljelyn ja maisemoinnin aloilla.