Siirry pääsisältöön

Puukauppatilastokysely

Tiedonkeruun tarkoitus

Tiedonkeruulla selvitetään yksityismetsistä ostetun teollisuus- ja energiapuun puutavaralajittaiset ostomäärät ja yksikköhinnat. Tilastot laaditaan kauppatavoittain, ja teollisuuspuun pystykaupoissa myös hakkuutavoittain. Tiedot kerätään maakuntajaolla ja julkistetaan tietosuojan puitteissa puukaupan hinta-alueittain ja vuositilastoissa myös maakunnittain.

Tilastot tuotetaan mm. puumarkkinoiden, metsäsektorin toimijoiden, alan hallinnon, muun tilastotuotannon ja tutkimuksen tarpeisiin.

Teollisuuspuun kaupan tilastosivulle
Energiapuun kaupan tilastosivulle

Kohdejoukko

Suuret ja keskisuuret teollisuus- ja energiapuuta ostavat yritykset sekä metsänhoitoyhdistykset.

Tulokset

Tulokset julkistetaan stat.luke.fi -verkkopalvelussa tilastojen julkistamiskalenterissa esitettyinä ajankohtina.

Useus

Tiedot kerätään kuukausittain, energiapuun tiedot voi toimittaa myös neljännesvuosittain.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa