Siirry pääsisältöön

Ympäristövastuu

Ympäristöohjelma

Vuonna 2022 päätettiin perustaa laatuvastaavan tehtävä, jonka yhtenä vastuualueena on Luke-tasoisen ympäristöpolitiikan laatiminen ja ympäristöohjelman koordinointi. Laatuvastaavan tehtäviin kuuluvat myös laatutyön suunnittelu ja koordinointi, projektitoiminnan auditointimallin rakentaminen, auditoijien koulutuksen järjestäminen sekä johdon katselmusten toteutus. 

Vuonna 2022 on myös käynnistetty ympäristöjärjestelmän standardisoinnin valmistelu Tutkimusinfrastruktuuripalvelut-yksikössä. 

Pyrimme uudistamaan tutkimusympäristöjemme toimintoja ja ottamaan käyttöön uusia menetelmiä, joiden avulla tutkimustoiminnan ympäristöhaittoja voidaan pienentää. Laukaassa sijaitseva vesiviljelytutkimus ja kalojen valintajalostusohjelma saivat vuonna 2022 käyttöönsä nykyaikaiset kalankasvatushallit. Laukaassa on maailman toiseksi vanhin kirjolohen ja ainut siian valintajalostusohjelma.  

Kuva: Katja Mentula / Luke.

Esimerkki: Laukaan vastuullisesti rakennetut kalantutkimus- ja kasvatustilat

Laukaaseen avattiin kesäkuussa 2022 uudistetut ja vastuullisten periaatteiden mukaisesta toteutetut kalantutkimus- ja kalankasvatustilat. Modernisointi saatiin valmiiksi syksyllä, jolloin valmistui emokalahallien poistovesien puhdistusjärjestelmä. 

Laukaaseen hankittujen uusien kalankasvatusaltaiden lisäksi kunnostettiin vuosikymmeniä vanhoja perhe- ja poikaskasvatusaltaita. Uudessa hallissa on 240 perhekasvatusallasta, 20 jatkokasvatusallasta ja neljä emokala-allasta. Vanhat 30-vuotiaat kasvatusaltaat kunnostettiin kestämään seuraavat 30 vuotta.  

Modernit robottiruokintajärjestelmät sekä lämmitys-, jäähdytys- ja puhdistusjärjestelmät tuovat infrastruktuurin säädeltävyyden tähän päivään. Poistovesien osalta siirryttiin turvelavoista kaikkien vesien puhdistukseen rumpusuodatuksella ja kaikkien hallien lietevesien johtamiseen kunnalliseen jätevesijärjestelmään. Lämmityksessä polttoöljy on vaihtunut pelletteihin ja yhden hallin katolle asennettiin aurinkopaneelit. 

Senaatti-kiinteistöjen yli kuuden miljoonan euron investoinneilla on rakennettu vastuullisesti modernit infrastruktuurit. Vuonna 2021 käynnistyneen uudistuksen myötä saatiin käyttöön nykyaikaiset kalankasvatushallit kiertotaloutta unohtamatta. 

Tutkimusinfrastruktuuripalvelut-yksikössä toteutettiin vuonna 2022 myös seuraavia ympäristön tilaa parantavia kehitystoimia: 

  • eläinten ruokinnasta syntyvien sivuvirtojen hyödyntäminen energiakäyttöön sähkö- ja lämpöenergiaksi 

  • raskaiden työkoneiden pesupaikan rakentaminen ja käyttöönotto (pesuvesien hallinta viemäröinnin kautta) 

  • tarkempaan lannoitukseen soveltuvien lannoitelevittimien käyttöönotto (mahdollistaa tarkemman lannoitteiden kohdentamisen ja pienentää ympäristökuormitusta). 

Alustava arvio Luken hiilijalanjäljestä 2022

Luken kokonaishiilijalanjäljen vuoden 2022 tulokseen sisältyy seuraavat päästöluvut, sillä tasolla, jolla tietoja oli saatavilla vuoden 2023 alussa: 

  • Sähköenergia 

  • Lämpöenergia 

  • Liikematkustaminen *

  • Polttoaineet (työkoneet) 

  • Peltoviljely, kotieläimet, puutarhatuotanto ja taimikasvatus 

  • Vesiviljely 

* Koronan jälkeen liikematkustamisen määrä kasvoi. Liikematkustamisen hiilijalanjäljen laskentaan on myös käytetty vuonna 2022 tarkempaa, matkalaskutusjärjestelmästä saatua dataa.