Siirry pääsisältöön

Biokiertotalous

Globaali talous kuluttaa luonnonvaroja enemmän kuin maapallon kantokyvyn rajoissa on kestävää. Luonnonvarojen tarpeen ja kulutuksen on arvioitu vain kasvavan ja raaka-aineiden saatavuuden heikkenevän. Tutkimusohjelman haasteena on uusiutuvien luonnonvarojen ja raaka-aineiden käyttö viisaasti ja kestävästi.

Tutkimusohjelma tarjoaa ratkaisuja:

 • Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan biotalouden kehittämiseen siten, että biomassat sekä niiden sisältämät yhdisteet ja ravinteet hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi uutta liiketoimintaa synnyttäen.
 • Uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kiertoon pohjautuvan biokiertotalouden muutoksen mahdollistamiseen ja edistämiseen.

Mikä meille on tärkeää

Biokiertotaloudella vaikutetaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Ohjelmassa tuotetaan ratkaisuja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan biotalouden kehittämiseen: ruuan, energian, materiaalien ja palveluiden tuottamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Biokiertotalous -ohjelman logo

Tutkimusalueet

Biokiertotalous -ohjelma toimii viidellä tutkimusalueella, joista kaksi, Politiikkaohjaus sekä Genetiikka ja jalostus, ovat kaikki tutkimusohjelmat läpileikkaavia. Tutkimusalueiden sivuilta löytyvät ajankohtaiset aiheet, julkaisut sekä meneillään olevat projektit.

Neuvottelukunta

Tutkimusohjelmien neuvottelukunnat edustavat Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat yksi tai kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan tutkimusohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita.

 • Petrus Kautto, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • Raija Lantto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Marika Ollaranta, Business Finland
 • Marc Palahi, Euroopan metsäinstituutti (EFI)
 • Pia Qvintus, Spinnova Oyj
 • Marjaana Suorsa, Metsäteollisuus ry
 • Annika Wilhelmsson, Viking Malt Oy
 • Eetu Virtanen, Soilfood Oy
 • Leena Ylä-Mononen, ympäristöministeriö

 

Ohjelmajohtaja

Johanna Kohl
Ohjelmajohtaja, päällikkö, strategia ja ennakointi
+358295322225

Tule töihin meille!

Lukessa pyritään löytämään ratkaisuja isoihin globaaleihin muutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen. Videolla tutkijamme kertovat työstään.