Siirry pääsisältöön

Metsäbiotalous

Luke tarjoaa räätälöityjä tutkimuspalveluita ja tutkimusratkaisuja, jotka kattavat koko metsätalouden arvoketjun. Tietämyksemme perustuu pitkäaikaiseen seurantaan ja kenttätutkimukseen. Keskitymme erityisesti metsävaroihin ja -kartoitukseen, metsävarojen ennustamiseen, optimointi- ja suunnittelujärjestelmiin, puustodynamiikan ja metsänhoitovaikutusten simulointiin, markkinatutkimukseen, ennusteisiin ja arviointeihin.

Kuva: Eetu Ahanen

Luken ratkaisut

Metsävarojen inventointi ja kartoitus

Luke tarjoaa räätälöityä tietoa Suomessa tai muualla maailmassa sijaitsevan kohdealueen metsävaroista. Tarjoamme palveluita metsän seuranta- ja kartoitusjärjestelmien suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Ratkaisumme yhdistävät uusimman 3D-kaukokartoitusmateriaalin tai muun kaukokartoitustiedon kenttätutkimukseen.

Metsävarojen ennustamisen, optimoinnin ja suunnittelun järjestelmät

Luke tarjoaa tukea päätöksentekoon metsävarojen käyttöä ja hoitoa suunniteltaessa. Tarjoamme valtakunnan metsien inventointeihin (VMI) perustuvia alueellisia, kansallisia, paikallisia ja Euroopan tason puuhuollon analyysejä sekä metsävarojen ennustusmalleja. Ohjelmistotyökalumme avulla voimme mallintaa politiikkaskenaarioita, arvioida ympäristövaikutuksia, optimoida puuhuoltoa ja metsänhoitoa integroidusti ja hoitaa metsätilakohtaisen metsäsuunnittelun.

Puustodynamiikan ja metsänhoidon vaikutusten simulointi

Yksityiskohtainen optimointi parantaa metsän arvoa huomattavasti verrattuna hoitamattomaan metsään ja nykyisen standardin mukaiseen metsänhoitoon. Luke tarjoaa tukea monitoimiseen ja kestävään metsänhoitoon liittyvään päätöksentekoon. Palveluihimme kuuluvat metsänhoidon vaihtoehtojen vaikutusten arviointi ja räätälöidyt päätöksentekoa tukevat työkalut metsänhoidon suunnitteluun.

Markkinatutkimus, ennusteet ja arviointi

Luken analyysit ja ennusteet auttavat arvioimaan markkinoiden muutoksia ja hyödyntämään uusia biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia. Analysoimme globaalin metsä- ja puutuotantoteollisuuden suuntauksia ja markkinoiden lyhyen aikavälin kehitystä. Uusimpaan tutkimustietoon perustuvat tiedot ovat hyödyksi sekä koko teollisuuden alalle että yksittäisille yrityksille.

Metsän arvioinnin tärkeys kasvaa koko ajan metsäsektorin investointien lisääntyessä. Luke tarjoaa tämänhetkisten kirjanpitosäännösten ja asiakkaan toiveiden mukaisia arviointiraportteja.

Metsäsektorimallit

Luke ylläpitää ja kehittää taloudellisia metsäsektoritason malleja, joita voidaan käyttää joustavasti erilaisten skenaarioiden luomiseen sekä valtakunnan että aluetasolla. Puun sekä puu- ja energiatuotteiden kysyntään ja tarjontaan pohjautuvat analyysit ottavat huomioon lopputuotemarkkinoiden, politiikan ja metsänomistajien käyttäytymisen muutosten vaikutukset metsä- ja energiasektoreilla.