Siirry pääsisältöön

Biomassat ja energia

Luke tarjoaa mittatilaustyönä tehtäviä ratkaisuja ja palveluita, jotka perustuvat biomassan arvoketjujen holistiseen ymmärtämiseen. Asiantuntemuksemme piiriin kuuluvat biomassan tuotanto, korjuu ja kuljetus, biojalostamot, biomassan valorisaatio ja ravinteiden kierrätys.

Kuva: Eetu Ahanen

Luken ratkaisut

Alueellinen biomassan saatavuus ja hankinnan kustannukset

Luken asiantuntijat selvittävät biomassan hankinnan mahdollisuuksia ja rajoituksia alueellasi. Palvelumme ja ratkaisumme tarjoavat tietoa biomassan raaka-aineiden saatavuudesta ja niiden kannattavuudesta biojalostamo- tai energiantuotantoa sijoitettaessa. Tarjontaamme kuuluu esimerkiksi palveluita, joissa arvioidaan biomassan raaka-aineiden alueellista saatavuutta, raaka-aineiden kustannuksia tehtaalla ja parasta logistista ratkaisua varaston hankkimiseksi.

Myös ravinnekierron optimoinnilla ja ravinteiden talteenotolla osana koko biomassan valorisaatioketjua on tärkeä rooli työssämme. Tietoaineistomme ja asiantuntemuksemme kattavat laajan valikoiman eri biomassatyyppejä, kuten metsäbiomassa (sahapuu, kuitupuu, sahateollisuuden sivutuotteet ja metsähake), olki, säiliörehu, muut kasvitähteet ja lanta.

Vihreämmät teolliset symbioosit

Vihreämmät teolliset symbioosit keskittyvät paikallisten biopohjaisten teollisuusjärjestelmien ympäristösuorituskyvyn ja taloudellisen suorituskyvyn parantamiseen. Työ tehdään biomassan sivutuotteiden ja tiedonvaihdon sekä yritysten hyödykkeiden ja palveluiden jaetun käytön avulla.

Luke tarjoaa biopohjaisten symbioottisten ratkaisujen materiaalivirtoja, kestävyysarviointia ja tekno-ekonomista kannattavuusarviointia. Lisäksi tuemme asiakkaitamme suunnittelemalla uudenlaisia teollissymbioottisia ratkaisuja ja tekemällä biotalouden sisäisten teollisten symbioosien kehitystyötä. Uudenlaiset, vihreämmät teolliset symbioosit voivat olla esimerkiksi sellutehtaan, hyönteistuotannon ja kalanviljelyn yhdistelmä tai kaupungissa sijaitseva kasvitehdas, joka käyttää teollisuuden ylijäämälämpöä.

Kestävyysarvioinnit

Luke tarjoaa yrityksille ja päättäjille biomassan hankinnan, valorisaation eri vaihtoehtojen ja järjestelmien ympäristövaikutusten ja kestävyyden arviointia. Korkealaatuiset materiaalivirtojen, tehokkuuden ja kestävyyden arviointipalvelumme auttavat yrityksiä optimoimaan biomassan valorisaation kestävyyden kannalta.

Lisätietoja

Juha-Matti Katajajuuri
Ryhmäpäällikkö, Senior Customer Manager, erikoistutkija
+358295326219