Siirry pääsisältöön

14.4 Kalakantojen suojelu ja ennallistaminen: Tulosperusteiset rahoitusmallit edistävät ympäristö- ja kalastonhoitohaasteiden ratkaisemista

Kestävän kalavarojen hyödyntämisen edellytyksenä ovat hyvä vesiympäristön tila ja hyvinvoivat kalakannat. Niiden toteutuminen edellyttää valtavan määrän toimenpiteitä ja rahoitusta. Julkisen talouden kasvavan kestävyysvajeen vuoksi on tarpeen parantaa valtion rahoituksen vaikuttavuutta sekä löytää uusia malleja, joilla ympäristöhaasteita voidaan ratkoa yhä enemmän yksityisen sijoituspääoman voimin valtion rahoituksen ohella. 

Uusi ja mielenkiintoinen mahdollisuus ovat tulosperusteiset rahoitusmallit, jotka siirtävät huomion tarkkaan rajatuista toimista tuloksellisuuteen ja luovat kannusteita vaikuttavuuteen. Tuotimme yhdessä kumppaniemme kanssa selvityksen, jossa esitellään esimerkkien avulla, miten uudet tulosperusteiset rahoitusmallit voisivat soveltua erilaisiin kalastonhoitohankkeisiin. 

Esimerkiksi pato kerrallaan tapahtuvan vaellusesteiden purkamisen sijaan voitaisiin kilpailuttaa toimija, joka sitoutuisi löytämään ja purkamaan kymmenen vaellusestettä. Toteutuksen yhtenä kriteerinä olisi valikoida kohteet, jotka vapauttaisivat eniten potentiaalia vaelluskalojen luonnolliseen lisääntymiseen. Toimija vastaisi toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta sekä rahoituksen keräämisestä yksityisiltä tahoilta. Lopuksi valtio voisi maksaa pienen bonuspalkkion etukäteen sovittujen mittareiden perusteella, jolloin sijoittajat saisivat takaisin pääomansa sekä kohtuullisen tuoton kantamalleen rahoitusriskille. 

Kalastoa hyödyttäviä vesistökunnostuksia voitaisiin toteuttaa laajemmin valuma-alueilla sitoen lopputulos etukäteen sovittuihin mittareihin, jolloin toimenpiteitä kohdistuisi tarpeen mukaan vesistökuormitusta hillitseviin ja ympäristöä monipuolistaviin toimenpiteisiin tai kalastuksen säätelyyn.  

Yksittäisistä toimenpiteistä ja rajallisista hankkeista voitaisiin siirtyä laajempiin, vesistökohtaisiin kokonaisuuksiin. Parhaimmillaan ympäristönhoidosta voisi tulla osa vastuullista sijoitustoimintaa. 

Tavoitteenamme on päästä pilotoimaan tulosperusteisia rahoitusmalleja käytännössä jo vuoden 2023 aikana.