Siirry pääsisältöön

Yhteistyö ja verkostot

AgriHubi

AgriHubi-osaamisverkosto keskittyy ison rakenteellisen haasteen, maatalouden kannattavuuden parantamiseen. Verkoston kehittäminen lähti liikkeelle vuonna 2019 julkaistusta selvitysmies Reijo Karhisen raportista Uusi alku. Osaamisverkoston kehittäminen sisällytettiin Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Avoimeen verkostoon tarvitaan mukaan suomalaisen ruokaketjun toimijat laajasti omalla osaamisellaan ja voimavaroillaan.

Verkostotyön avulla halutaan vahvistaa yritystalouden ja johtamisen osaamista, edistää älymaataloutta ja datalähteiden ja -varantojen tehokkaampaa hyödyntämistä.

Eläinten hyvinvointikeskus (EHK)

Eläinten hyvinvointikeskus (EHK) on kansallinen eläinten hyvinvoinnin asiantuntijaverkosto. EHK seuraa, kokoaa ja levittää tutkimukseen perustuvaa tietoa eläinten hyvinvoinnista sekä edistää tutkimuksen ja viranomaisten yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja parantamiseksi. EHK toimii Luonnonvarakeskuksen yhteydessä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.

EHK toimii läheisessä yhteistyössä suomalaisten eläinten hyvinvoinnin tutkimusryhmien, kuten Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen (Helsingin yliopisto) kanssa. EHK toimii sihteerinä tuotantoeläinten sekä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnissa ja seuraa myös tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan työskentelyä.

Pääasiallinen viestintäkanavamme on elaintieto.fi -sivusto.

Kestävyyspaneeli

Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli, Kestävyyspaneeli on riippumaton tiedepaneeli, jonka tehtävänä on edistää kestävää kehitystä Suomessa. Paneeli pyrkii vaikuttamaan laaja-alaisesti yhteiskunnassa, mutta sen erityistehtävänä on tukea työssään Suomen Kestävän kehityksen toimikuntaa, joka on pääministerin johtama yhteiskunnallista päättäjistä koostuva vaikuttajafoorumi.

Paneelissa on kymmenen asiantuntijaa, jotka edustavat eri tieteenaloja ja eri yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Lukea paneelissa edustaa Ilmastoviisas hiilenkierto -tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Anne Tolvanen.

Luomuinstituutti

Luomuinstituutti on Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteinen monitieteinen asiantuntijaverkosto, joka tukee suomalaisen luomuelinkeinon kehittymistä koko ruokajärjestelmässä. Instituutti tuottaa ja välittää luomuun liittyvää tutkimustietoa ja tuo yhteen alan asiantuntemusta. Tutkimustietoa välitetään tiedeviestinnän, koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla.

Luomuinstituutin toimintaa ohjaa koordinaatioyksikkö, jonka lisäksi tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdään monitieteisessä luomututkimuksen verkostossa, johon kuuluu alan tutkijoita, asiantuntijoita ja opiskelijoita Helsingin yliopistosta ja Luonnonvarakeskuksesta. Verkoston avulla edistetään tieteidenvälistä yhteistyötä sekä luomututkimuksen yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. 

Metsäbiotalouden tiedepaneeli

Metsäbiotalouden tiedepaneeli on maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettama riippumaton asiantuntijaelin. Paneeli tukee metsäbiotalouden politiikkatoimien valmistelua ja päätöksentekoa sekä auttaa suuntaamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.