Siirry pääsisältöön

Kotieläintuotanto ja rehut

Luken kotieläintutkimus kehittää eläintuotantoa ja parantaa sen kustannustehokkuutta ja lopputuotteen laatua. Tutkimme sikojen, siipikarjan, hevosten, lypsylehmien, nautakarjan ja turkiseläinten ravitsemusta ja hyvinvointia. Nautaeläintuotanto on tärkein kotieläintutkimuskohteemme, ja lypsylehmien ruokintaan liittyvä tutkimuksemme on maailman huipputasoa.

Kuva: Eetu Ahanen

Luken ratkaisut

Kotieläintutkimus

Meillä on laaja infrastruktuuri monenlaiselle tuotantoeläinten ruokintaa, hyvinvointia ja käyttäytymistä tarkastelevalle tutkimukselle. Lukella on kaksi lypsylehmätutkimusnavettaa ja yksi nautakarjanavetta, joissa on hyödynnetty uusinta eläin- ja tuotantoparametrien mittausteknologiaa. Intensiivitutkimusyksikössämme voimme tehdä ruokatutkimuksia esimerkiksi nautaeläimillä, sioilla, lampailla, vuohilla ja siipikarjalla. Tarjoamme myös lisääntymiseen liittyviä kokeita ja metodologian kehittämispalveluita.

Tuotantoympäristöjen ja hyvinvoinnin tutkimus on kasvava ala. Tuotantoympäristö on yhteydessä tuotannon talouteen, eläinten hyvinvoinnin parantuminen taas lisää tuottavuutta ja liittyy myös tuotantoetiikan kysymyksiin, mikä puolestaan vaikuttaa yhä enemmän kuluttajien valintoihin.

Ruokintatutkimus

Luken ravitsemustutkimuksen tavoitteena on ravintokulutuksen ihanteellinen tila, jossa eläimet käyttävät ravintonsa tehokkaasti ja ympäristöön vapautuva ravinteiden määrä minimoidaan. Tutkimuksemme pohjautuu ravitsemusfysiologian perinpohjaiseen tuntemiseen sekä koko tuotantoketjun ja ravinteiden kiertoon liittyvään asiantuntemukseen.

Voimme testata uusia ravinnon ainesosia, sivuvirtoja sekä märehtijöiden ja yksimahaisten lajien ravintoa. Laboratoriossa voidaan suorittaa nopeita tutkimuksia keinotekoisella pötsillä. Tavoitteenamme on tarkastella ja testata erilaisten sivuvirtojen soveltuvuutta käytettäväksi eläinten ravintoon tai muuhun lisäarvoa tuovaan käyttötarkoitukseen.

Jalostusarvon arviointi

Jalostusarvon arviointiin suunniteltu MiX99 on tehokas ohjelmisto, joka soveltuu monenlaiseen geneettiseen arviointiin ja tutkimukseen. Yksi sen tärkeimmistä sovelluskohteista on kansallisiin lypsykarja-arvioihin liittyvien laajojen perimän ennustemallien käsittely. MiX99 on kuitenkin yleistyökalu, joka soveltuu monenlaisten mallien käsittelyyn. Karjan lisäksi ohjelmistoa käytetään myös esimerkiksi sikojen, hevosten, lampaiden, kalojen, kettujen ja siipikarjan geneettiseen arviointiin.