Siirry pääsisältöön

Taivalkosken tutkimusinfrastruktuuri

Taivalkosken tutkimusinfrastruktuuri sijaitsee Iijokeen laskevan Ohtaojan varrella. Ohtaoja on ollut Iijoen luonnontilan aikana merkittävä meritaimenen kutujoki.

Kuva: Eetu Ahanen / Luken kuva-arkisto.

Vesiviljelytoiminta aloitettiin Taivalkoskella vuonna 1966 ja laitos peruskorjattiin nykyiseen laajuuteensa 1990-luvulla. Toimipaikan päätehtävänä on ollut sen perustamisesta alkaen kalageenivarojen säilyttäminen emokalanviljelyllä. Lohensukuisten petokalojen, siikojen ja harjusten emokalastot muodostavat elävän geenipankin.

Kalageenivarojen säilyttämistä tukee myös Taivalkosken toimipaikassa tehtävä mädin ja pikkupoikasten tuotanto kalatalousvelvoitteita sekä kotiutus- ja täydennysistutuksia varten. Viljelyn alkumateriaalin tuotanto ja myynti velvoiteviljelyn ja yksityisen vesiviljelysektorin tarpeita varten on myös merkittävää.

Kalantutkimus keskittyy erilaisiin kalasto- ja ympäristöseurantoihin, vesiviljelytutkimuksiin ja muihin tutkimusprojekteihin. Taivalkoskella säilytetään ja ylläpidetään  ainutlaatuista kalojen suomuarkistoa, jossa on sadan vuoden aikana tallennettujen yli miljoonan  kalayksilön suomunäytteet tietoineen.

Vesiviljelylaitos

  • Laitoksella on käytössä useita eri allastyyppejä poikas- ja emokalankasvatuksessa.
  • Laitoksen suurin sallittu virtaama 800 l/s. 
  • Mahdollisuus pohjaveden hyödyntämiseen.
  • Ruokaviraston kalaterveyspalvelun P0-luokan laitos.
  • Laitoksen vesitysjärjestelmät, säätelylaitteet, allasjärjestelmät, robotti- ja yksittäisruokintajärjestelmät, kalojen käsittelyyn laitteet, merkintälaitteistot.

Tutkimusalueet

  • kalaparvien monimuotoisuus
  • kalastoseurannat

Yhteyshenkilö

Päivi Pylkkö
Ryhmäpäällikkö, johtava asiantuntija
+358295322029