Siirry pääsisältöön

Jokioisten kasvituotannon tutkimusinfrastruktuuri

Jokioisilla on kattavat biotalouden ja ruokajärjestelmän tutkimusalustat. Tutkimukseen liittyy vahva kenttätyö- ja laboratorio-osaaminen. Peltoa Jokioisilla on 860 ha. Jokioisten tutkimusinfrastruktuuriin kuuluvat maatalouden kasvintuotannon viljelyalueiden mallinnusympäristöt. Jokioisissa voi toteuttaa esimerkiksi maatalousteknologian tutkimusta, ympäristötutkimusta ja kasvintuotannon tutkimusta.

Kuva: Olli Leino / Luke.

Älymaatalouden testialusta

Pinta-alaltaan 80 ha:n älymaatalouden testialustassa (Smart Faming -tutkimus- ja kehittämisalusta) yhdistyy peltoviljelyn kone- ja ympäristödatan keruu ja tallennus yhteiseen vielä kehitysvaiheessa olevaan tietokantaan läpi kaikkien peltoviljelyn prosessien. Modernit ISOBUS-yhteensopivat työkoneet ja laitteet mahdollistavat älymaatalouden tutkimuksen ja testauksen sekä käytön simulointiin, päätöksentekoon ja tuotannonohjaukseen. Smart Farming -tutkimus- ja kehittämisalusta hyödyntää laajasti ja nopeasti kehittyviä teknologioita, jotta maatalous- ja ruokatuotantoprosessit kehittyisivät kannattavammiksi ja tuottavavammaksi sekä resurssi-, ympäristö- ja ilmastoviisaammiksi. Samalla se tukee uusien liiketoimintamallien ja -mahdollisuuksien kehittämistä. Uuden maatalousteknologian hyödyntäminen peltoviljelyssä lisää uusia tutkimus- ja testausmahdollisuuksia, muun muassa digitalisaation ja teknologian jalkauttamisessa käytäntöön sekä uusien laitteiden ja sovellusten kehittämisessä.

 • Peltoala, jolla smart farming -välineistöä: ISOBUS-järjestelmät, satellittipaikannuslaitteistoja, sääasemat, soilscoutit 
 • 80 ha koepeltoa
 • peltoympäristön teknologinen kehitys ja tiedonkeruu

Viljelyn koekentät

 • koeruutujen viljelyyn ja korjuuseen peltoympäristön tuotantolaitteistot: traktorit, maanmuokkauslaitteet, kylvökoneet, puimurit, niittokoneet, lannoitelevittimet, kasvinsuojeluruiskut, satokartoituslaitteisto ja viljavuusmittarit
 • 650 ha viljan ja nurmen viljelyyn
 • maankäytöstä dokumentaatiota 1980-luvulta lähtien 

Luomulohkot

 • Luomuviljelyn lohkot

Biodiversiteettilohko

 • Lohko biodiversiteettitutkimukseen

Huuhtoumakentät

 • neljä erillistä huuhtoumakenttää 

Salaojakenttä

 • pellon hydrologian tutkimus

Säätösalaojituskenttä

 • turvepeltojen ilmasto- ja vesistövaikutusten tutkimusalusta

Kasvitutkimuksen kokeellinen alusta

 • kasvihuoneet
 • suljetut kasvatushuoneet
 • värilajittelija (tulossa)
 • olosuhteiden säätelylaitteistot

Hiilivuon tutkimusalusta

 • pyörrekovarianssimittauslaitteisto (tulossa)
 • maaperän koostumuksen mittauslaitteet
 • kairat

Allow marketing cookies to show the embedded content.