Siirry pääsisältöön

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kalamarkkinakatsaus kertoo kalamarkkinoiden kehityksestä ja lähitulevaisuuden näkymistä. Kalastuksen ja vesiviljelyn olosuhdekatsaukset kuvaavat kalatalouden alkutuotannon tilannetta ja näkymiä. Katsaukset julkaistaan vuosittain vuoden lopussa.

Kuva: Plugi

Kalamarkkinakatsaus tarkastelee kalakaupan kansainvälisen ja kansallisen toimintaympäristön muutoksia sekä niiden vaikutuksia kalan ulkomaankauppaan ja kotimaan kalamarkkinoihin.

Kalamarkkinakatsaukseen kootaan myös kalanjalostuksen sekä tukku- ja vähittäiskaupan näkemyksiä kalamarkkinoiden kehittymisestä. Katsaus perustuu myös kansainvälisiin ja kansallisiin tilastoihin, selvityksiin ja tutkimuksiin.

Kalastuksen ja vesiviljelyn olosuhdekatsaukset perustuvat tilastotietoihin ja yrittäjähaastatteluihin. Ne sisältävät arvion julkistamisvuotta edeltävän vuoden tulokseen vaikuttaneista tekijöistä sekä toimijoiden näkemyksiä lähitulevaisuuden uhista ja mahdollisuuksista.

Kalatalouden toimialakatsaus kuvaa kalastuksen, kalankasvatuksen, kalan tukkukaupan, kalan jalostukseen ja kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan taloudellista kehitystä. Toimialakatsaus perustuu pääosin tilastokeskuksen keräämiin tilinpäätöstietoihin.

Katsaukset kalatalouden arvioinnin ja ennakoinnin välineenä

Kalamarkkinakatsaus ja olosuhdekatsaukset rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kautta, ja ne liittyvät keskeisesti rahaston toimintaohjelman arviointiin ja ennakointiin. Luken tuottamia katsauksia käsitellään toimialan kehittämisryhmissä ja tilaisuuksissa. Ne luovat yhteistä tilannekuvaa ja ovat keskeistä pohja-aineistoa toimialan kehittämisessä ja ennakoinnissa. Kalatalouden yrittäjien ja hallinnon lisäksi katsauksia hyödyntävät sidosryhmät, tiedotusvälineet ja kansalaiset.

Katsaukset löytyvät Kalatalousverkoston sivuilta sekä Luken julkaisurekisteristä.