Siirry pääsisältöön

Viljan, rypsin ja rapsin tuottajahintojen tilastokysely

Tiedonkeruun tarkoitus

Kyselyn tarkoituksena on selvittää viljan, rypsin ja rapsin tuottajahinnat - eli kuinka paljon viljan ostajat maksavat tuottajille viljasta, joka on kuljetettu maatilalta ensimmäiseen vastaanottopisteeseen. Hinnat kysytään viljalajeittain sekä peruslaatuisesta että laatukorjatusta viljasta.

Luke koostaa kyselyllä saadut tiedot koko maan tilannetta kuvaavaksi tilastoksi. Sitä hyödynnetään esimerkiksi maa- ja elintarviketalouden kehittämisessä, poliittisessa päätöksenteossa ja politiikan vaikutusten arvioinnissa.

Kohdejoukko

Tiedot kysytään maamme suurimmilta viljan, rypsin ja rapsin ostajilta, jotka ostavat tuotteita suoraan viljelijöiltä.

Tulokset

Tulokset julkistetaan Maataloustuotteiden tuottajahinnat -tilastossa kuukausittain. Tilasto valmistuu tilastokuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Poikkeukset suunniteltuun julkistusaikatauluun ilmoitetaan tilastojen julkistamiskalenterissa.

Useus

Kuukausittain

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa

Lisätiedot