Siirry pääsisältöön

Palvelut biotalouteen investoiville

Biotalouden tulevaisuus on valoisa. Sijoittajat tarvitsevat kuitenkin luotettavaa tietoa voidakseen arvioida uusia sijoitusmahdollisuuksia nopeasti kasvavalla alalla.

Kuva: Eetu Ahanen

Luke auttaa arvioimaan, hallinnoimaan ja optimoimaan kestävän biotalouden sijoituspäätöksiä – olitpa sitten luonnonvarasektorin perinteinen toimija, jolla on uusia investointisuunnitelmia, kiinnostunut laajentamaan toimintaasi biotalouden alalle tai kohdentamassa rahoitusta biotalouteen tai luontopohjaisiin ratkaisuihin.

Luken ratkaisut

Alueellinen biomassan saatavuuden ja hankinnan arviointi

Luken palvelut ja ratkaisut tarjoavat tietoa nykyisestä ja tulevasta biomassan raaka-aineiden saatavuudesta ja biojalostamoiden tai energiantuotannon sijoittamisen kannattavuudesta. Arvioimme alueellista biomassan saatavuutta ja hintaa sekä parhaita logistisia ratkaisuja ja varastointia.

Ympäristövaikutusten ja kestävyyden arviointi

Luke tarjoaa yrityksille, päättäjille ja kunnille tuotteiden, järjestelmien ja sijoitusten ympäristövaikutusten ja kestävyyden arviointia. Laaja luonnonvaroista lähtöisin olevien tuotantoketjujen tuntemus yhdistettynä holistiseen kestävyyteen liittyvään tieteelliseen osaamiseemme tuovat lisäarvoa asiakkaillemme.

Tarjoamme korkealaatuisia palveluita hiilijalanjälkien ja muiden jalanjälkien arviointiin sekä ympäristön ongelmakohtien ja muiden kestävyyselementtien hoitoon toimitusketjun tai biomassan kokonaisvaltaisen valorisaation parantamiseksi.

Markkinatutkimus ja ennusteet, metsän arvioinnit ja metsän biotalouden kestävä arvon hoito

Luken analyysit ja ennusteet auttavat arvioimaan markkinoiden muutoksia ja hyödyntämään uusia biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia. Analysoimme globaalin metsäteollisuuden suuntauksia ja markkinoiden lyhyen aikavälin kehitystä. Uusimpaan tutkimukseen perustuva tieto on hyödyksi sekä koko teollisuuden alalle että yksittäisille yrityksille.

Metsän arvioinnin tärkeys kasvaa jatkuvasti, kun metsäsektorin investoinnit lisääntyvät. Luke tarjoaa asiakkaan toiveiden ja kirjanpitosäännösten mukaisia arviointiraportteja.

Vaikutusanalyysit – paikalliselta globaalille tasolle

Luke tarjoaa biotalouden toimintojen mahdollisten sijoituspaikkojen analyyseja ja arviointeja GIS-analyysia ja simulaatiota käyttäen. Analysoimme myös biotalouden investointien sosioekonomisia vaikutuksia ja mahdollisuuksia niin paikallisesti kuin kansallisella tai globaalillakin tasolla. Monipuolisen mallintamisasiantuntemuksemme ansiosta voimme vastata kysymyksiin, kuten:

  • Mikä on optimaalinen koko ja sijainti esimerkiksi biokaasulaitokselle?
  • Millaisia ovat biotalouden investointien sosioekonomiset vaikutukset?
  • Millainen on erityyppisten biomassojen optimaalinen logistiikkaketju?

Markkina- ja tuottoriskien arviointi

Biotalouden yritysten tuottavuuteen vaikuttavat väistämättä sää; tuotantotekijät, kuten sato, tuholaiset ja taudit; sekä markkinahintojen vaihtelu. Luke analysoi erilaisten investointeihin tai arvontuottoon ja hallinnointiin vaikuttavien riskitekijöiden vaikutukset.

Luke tuottaa investointien kannattavuuden ja arvon säilymisen todennäköisyyteen liittyvää tietoa. Yrittäjille ja sijoittajille tarjoamme perusteltua tietoa sijoituksen kannattavuusrajojen paikkansapitävyydestä senhetkisessä riskitilanteessa.

Vastaamme kysymyksiin, kuten:

  • Kuinka panos- ja tuotoshintojen epävakaus vaikuttaa sijoituksen tuottavuuteen?
  • Kuinka tuottoriski vaikuttaa sijoituksen tuottavuuteen?
  • Kumpi on huomattavampi talousriski: markkinariski vai tuottoriski?
  • Kuinka käsitellä riskejä tehokkaasti luontopohjaisissa olosuhteissa ja biotaloudessa yleisesti?
  • Mikä on onnistuneen liiketoiminnan todennäköisyys?

Kannattavuustutkimukset

Sijoittajien, yhteistyökumppaneiden, varainhoitajien ja yrittäjien vakuuttamiseksi suunnitellun yrityksen tehokkuuden ja tuottavuuden mahdollisuuksista suunnitellulla alueella tarvitaan perusteellista kannattavuustutkimusta. Luke suorittaa tutkimuksia, jotka kytkevät tulevat yritykset ympäröiviin markkinoihin, lainsäädäntöön, resursseihin ja muihin alan kehyksiin.

Lisätietoja