Siirry pääsisältöön

Porontutkimuksen tekeminen Kutuharjussa

Kutuharjun koeporotarha tarjoaa ainutlaatuiset tutkimusmahdollisuudet porontutkimukseen. Kutuharjussa poroja, niiden käyttäytymistä, fysiologiaa, genetiikkaa, lisääntymistä ja ravinnonvalintaa voidaan tutkia laajasti sekä luonnonlaitumilla että ruokinnassa olevien porojen osalta. 

Kuva: Olli Leino / Luke.

1. vaihe: tutkimusidea

 1. Perehdy Kutuharjun tutkimusmahdollisuuksiin ja kysy tarvittaessa lisätietoa.
 2. Laadi alustava kuvaus tutkimusideasta:
  • tutkimuksen tavoite
  • esitys tutkimusmenetelmästä
  • arvio tutkimusporojen määrästä, iästä ja sukupuolista
  • arvio kokeen ajoittumisesta ja kestosta
  • arvio tarvittavista käsittelyistä (punnitus, ulostenäyte, verinäyte,…)  
  • tutkimusinfrastruktuuritarpeet.
 3. Sovi neuvotteluista Paliskuntain yhdistyksen ja Luken tutkimuskoordinaattorin kanssa ​ja liitä kuvaus tutkimusideastasi​.
 4. Neuvotteluissa käydään läpi mm.
  • toteuttajaosapuolet (mm. Luken mahdollinen rooli hankkeessa)​
  • tutkimuksen jatkosuunnittelu.​
 5. Neuvotteluissa laaditaan alustava arvio mm.​
  • kustannuksista ja aikataulusta​
  • koejärjestelyistä​
  • porojen ja infran tarpeesta​
  • ostopalveluista (Paliskuntain yhdistys ja Luke).​

2. vaihe: tutkimussuunnitelma

 1. Laadi alustava tutkimussuunnitelma, jossa huomioidaan mm.
  • porojen käyttö kokeissa (mm. porojen käsittelyn, ruokinnan ja kokeiden toteuttamisen edellytykset ja periaatteet – huomioi porojen hyvinvointisuunnitelma)
  • riskianalyysi​
  • mahdollinen koe-eläinluvan tarve.​
 2. Neuvottelu Paliskuntain yhdistyksen ja tarvittaessa Luken kanssa​
  • Tarkempi arvio mm.
   • kokeiden käytännön toteutus​
   • työnjako ja kustannukset​
   • aikataulu​.
 3. Lähetä tutkimussuunnitelma hyvinvointiryhmän arvioitavaksi.​
 4. Päivitä suunnitelma hyvinvointiryhmän antaman palautteen pohjalta​.

3. vaihe: rahoitushakemus

 1. Valmis tutkimus- ja rahoitussuunnitelma​
 2. Tutkimus- ja rahoitussuunnitelma on toimitettava Paliskuntain yhdistykselle ja tarvittaessa Lukelle​:
  • vaativat kokeet ​vuosi ennen kokeen aloitusta
  • vähemmän vaativat kokeet ​puolivuotta ennen aloitusta​.
 3. Suunnitelman liitteet, mm.​
  • paliskuntain yhdistyksen suostumus kokeen toteuttamisesta​
  • sopimus Luken tutkimusinfrastruktuurin käytöstä ja työpanoksesta, mikäli Luke ei ole hankkeessa mukana toteuttajana.​
 4. Rahoitushakemuksen lähettäminen​

4. vaihe: käynnistys

 1. Rahoituspäätöksen jälkeen​
  • ilmoitetaan päätöksestä mahdollisimman pian Paliskuntain yhdistykselle ja Lukelle​
  • tarkistetaan tutkimuksen koejärjestelyt ja kustannukset​
  • laaditaan tutkimussopimus hanketoteuttajien ja Paliskuntain yhdistyksen välille
  • hankitaan koe-eläinlupa tarvittaessa.
 2. Toimita hyvinvointiryhmälle ja Paliskuntain yhdistykselle​
  • koe-eläinlupa​, jos tarvitaan
  • lopullinen tutkimussuunnitelma liitteinen​.
 3. Tutkimuksen aloitus tutkimussuunnitelma mukaisesti​