Siirry pääsisältöön

Geenivarojen monimuotoisuuden suojelu

Geenivarat ovat sekä ekologisesti että taloudellisesti merkittävä osa luonnon monimuotoisuutta. Edistämme alkutuotannossa hyödynnettävien geenivarojen monimuotoisuuden suojelua, tutkimusta ja kestävää käyttöä. Vastaamme geenivaroihin liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä asiantuntijatyöstä. 

Alkutuotannon geenivarat koostuvat pelto- ja puutarhakasveista, kotieläinlajeista, metsäpuista ja kalalajeista. Suojelun kohteena ovat niiden erilaiset geenimuodot ja geeniyhdistelmät, joiden tuottamilla ominaisuuksilla on taloudellista, ympäristöllistä, tieteellistä, kulttuurista tai sosiaalista arvoa nyt tai mahdollisesti tulevaisuudessa.

Jalostuksella, eli geenivarojen kestävällä hyödyntämisellä, voidaan sopeuttaa alkutuotantoa tuotantoympäristössä tapahtuviin muutoksiin kuten ilmastonmuutoksen seurauksiin. Jalostus on myös olennainen perusta ruokaturvan kehittämiselle. 

Luke ylläpitää kansallisia geenivarakokoelmia. Luke myös edistää geenivarojen monimuotoisuuden suojelua ja hyödyntämistä kumppanuuksin.