Siirry pääsisältöön

Kutuharjun porontutkimuksen tutkimusalusta

Inarissa sijaitseva Kutuharjun koeporotarha on ainoa laatuaan maailmassa, ja siellä tehdään kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää porontutkimusta. Koetarhan ja koeporotokan omistaa Paliskuntain yhdistys. Luke tekee koeporotarhalla tutkimusta sekä omistaa, hallinnoi ja ylläpitää koetokasta kerättyä pitkäaikaista aineistoa. Porontutkimuksen aineistoa Kutuharjusta on vuodesta 1969.

Kuva: Olli Leino / Luke.

Luke koordinoi Kutuharjun koeporotarhan tutkimustoimintaa ja -välineistöä sen osalta, mitä tutkimusta tai koetoimintaa Luke harjoittaa tai tekee yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Porojen käytön koordinoinnista vastaa Paliskuntain yhdistys.

Kutuharjussa on enimmillään 170-200 poroa. Neljään lohkoon jaettu koeporotarha on pinta-alaltaan 43 km2. Kesällä ja syksyllä porot laiduntavat Lauluvaaran ja Sinioivin lohkoilla. Talvella laidunnetaan Piskivaarassa ja Maantielohkolla.

Kutuharju tarjoaa ainutlaatuiset tutkimusmahdollisuudet porontutkimukseen. Kutuharjussa poroja, niiden käyttäytymistä, fysiologiaa, genetiikkaa, lisääntymistä ja ravinnonvalintaa voidaan tutkia laajasti sekä luonnonlaitumilla että ruokinnassa olevien porojen osalta.

Koeporotokka

 • Kesäpopulaatio 170–200 poroa.​
 • Talvipopulaatio syksyn teurastusten jälkeen 80–100 vaadinta, 10–40 vasaa ja 10–20 hirvasta​

Laajat luonnonlaitumet

 • Kokonaispinta-ala 43 km2
 • Jaettu neljään eri vuodenaikoina käytettäviin laidunalueisiin: ​
  • Kesä- ja syksylaitumet: Lauluvaara (14 km2) ja Sinioivi (15 km2).​
  • Talvilaitumet: Piskivaara (9,5 km2) ja Maantielohko (3,5 km2).​

Fasiliteetit ja laitteet

 • Ruokinta-aitaukset: 13 kpl, 3200–7500 m2
 • Käsittelyaitaukset: 15 kpl​
 • Ruokintakehikot ja -kaukalot ​
 • Punnitus- ja näytteenottotila​
 • Suojavarusteet porojen käsittelyyn​
 • GPS-pannat
 • Majoitusrakennus (sis. wifi)​

Tutkimusalueet

 • Porojen ruokinta, rehut ja ravinnonkäyttö​
 • Porojen ravinnonvalintakokeet​
 • Porojen käyttäytyminen​
 • Porojen lisääntyminen​
 • Porojen genetiikka​
 • Porojen fysiologia​
 • Porojen loiset, loislääkintä ja sairaudet