Siirry pääsisältöön

Tutkimuksesta ratkaisuja

Ratkomme Lukessa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän ja kannattavan käytön haasteita. Missionamme on tuottaa tutkimuksella arvoa ja ratkaisuja asiakkaillemme. Tälle sivulle kootut vaikuttavuustarinat esittelevät ratkaisuja ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, joita Luken tutkimus on tuottanut.

Ilmastoviisas hiilenkierto

Terve maaperä ja kasvava biomassa sitovat tehokkaasti hiiltä ja ravinteita, mutta maankäyttösektori tuottaa myös päästöjä ilmaan, maaperään ja vesistöihin. Ohjelma tarjoaa ratkaisuja ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään ilmastonmuutoksen hillintään maankäyttösektorilla.
Ilmastoviisas-hiilenkierto-ohjelman-brändikuva

Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto

Maan ja vesien käyttöön kohdistuu kannattavuuden ja kestävyyden näkökulmasta uusia ja aiempaa vahvempia tarpeita. Alkutuotannon kannattavuutta pitäisi nostaa, tuotannon omavaraisuutta lisätä sekä huolehtia samaan aikaan ilmasto- ja ympäristövaikutusten hillinnästä. Ohjelma tarjoaa ratkaisuja alkutuotannon monipuoliseen kehittämiseen ja kestävään uudistumiseen.
Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto-ohjelman-brändikuva

Sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous

Toimintakyvyn säilyttäminen edellyttää ekosysteemien, tuotantojärjestelmien ja yhteiskunnan välisten vuorovaikutussuhteiden ymmärrystä. Muutoksiin varautuminen, sopeutuminen ja niiden hillintä on välttämätöntä. Ohjelma tarjoaa ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen turvaamiseen ja kestävään käyttöön.

Sopeutumis-ja-palautumiskykyinen-biotalous-ohjelman-brändikuva

Biokiertotalous

Globaali talous kuluttaa luonnonvaroja enemmän kuin maapallon kantokyvyn rajoissa on kestävää. Luonnonvarojen tarpeen ja kulutuksen on arvioitu vain kasvavan sekä raaka-aineiden saatavuuden heikkenevän. Ohjelma tarjoaa ratkaisuja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan biotalouden kehittämiseen.
Biokiertotalous-ohjelman-brändikuva

Viranomais- ja asiantuntijapalvelut

Työmme tavoitteena on, että suomalaiset luonnonvarat säilyvät elinvoimaisina pitkälle tulevaisuuteen ja että niitä koskevat päätökset perustuvat laadukkaaseen tietoon. Kun luonnonvarojen käyttö on kestävää, luonto pystyy palautumaan ja korvaamaan sen, mitä hyödynnämme.
Kaksi tutkijaa

Ohjelman vaikuttavuustarinat 2022