Siirry pääsisältöön

YK:n kestävän kehityksen tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Tavoitteenamme on tuottaa tutkimuksesta ratkaisuja kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistamiseksi. Biokiertotalous mahdollistaa uusiutuvien luonnonvarojen ja raaka-aineiden viisaan ja kestävän käytön. Kun optimoidaan erilaisia materiaalivirtoja ja hyödynnetään pää- ja sivuvirtoja entistä tehokkaammin, luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja alueellista toimeliaisuutta. 

Tutkimuksen keinoin olemme samanaikaisesti takaamassa huoltovarmuutta ja mahdollistamassa vihreää siirtymää muuttuneessa toimintaympäristössä. Esimerkiksi energia- ja ruokajärjestelmän murroksessa on keskeistä varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.  

Vuonna 2022 julkaistussa synteesiraportissa kokoamme uusia logistisia ratkaisuja, joiden avulla parannetaan biokiertotalouden kustannus- ja ympäristötehokkuutta sekä huoltovarmuutta. Fossiilisten raaka-aineiden käyttö on merkittävin ilmastoa lämmittävä tekijä. Yksi keskeinen kestävyyssiirtymä onkin fossiilisten raaka-aineiden käytön korvaaminen biopohjaisilla raaka-aineilla. Uusiutuvilla biomassoilla voidaan korvata osa fossiilisista raaka-aineista energian, polttoaineiden, kemikaalien ja materiaalien valmistuksessa.  

Tässä luvussa esittelemme mahdollisuuksia fossiilisen muovin korvaamiseen puupohjaisilla materiaaleilla. 

Politiikkasuosituksia 3 kpl vuonna 2022

Artikkeleita yhteensä 84 kpl vuonna 2022 

Artikkeleista avoimesti saatavilla 88 %