Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on metsien ja metsävarojen seurantajärjestelmä, joka tuottaa tietoa alueittaisista ja koko maan metsävaroista, maankäytöstä ja metsien omistussuhteista, metsien terveydentilasta, metsien monimuotoisuudesta sekä metsien hiilivaroista ja niiden muutoksista. VMI  tuottaa aikasarjan Suomen metsien tilasta 1920-luvulta lähtien, meneillään on 13. inventointi.

Tällä sivulla poimintoja VMIn laajasta tietosisällöstä, lisää ajankohtaista tietoa myös Luken tilastopalvelujen metsätilastoissa.

 

 

 

 

 

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.
02/2021

Katso myös