Siirry pääsisältöön

Aki Sinkkonen

Erikoistutkija
  • Puhelinnumero +358295322306
  • Sähköposti aki.sinkkonen@luke.fi
  • Osoite Itäinen Pitkäkatu 4 A 20520 Turku
  • Koulutus / Tutkinto Filosofian tohtori
  • Ryhmä Puutarhateknologiat
  • Yksikkö Tuotantojärjestelmät

Asiantuntemusalueet

Olen kiinnostunut elinympäristön muutosten vaikutuksesta ihmisvaikutteisiin ekosysteemeihin ja terveyteen. Tutkimustyössäni tähtään globaalisti merkittävien haasteiden ratkaisuun. Kaupunkien viheralueet ovat luonnonvara, jonka hoidossa voidaan tulevaisuudessa ottaa myös terveysnäkökulmat huomioon. Vedän EU-rahoitteisen, Human Exposomic Determinants of Immune Mediated Diseases (HEDIMED)-nimisen Horizon 2020 -hankkeen työpakettia, jossa tähdätään asuinympäristön, erityisesti viheralueiden laadun parantamiseen päämääränä vähentää immuunivälitteisiä sairauksia. Osaamisaluettani ovat myös elinympäristön pilaantumisen ekologia ja puhdistaminen kasvien ja mikrobien avulla. Lisäksi olen tutkinut puuvartisten kasvien ruskaan vaikuttavia tekijöitä.