Hoppa till huvudinnehållet

Strategi och värderingar

Lukes strategi

Vision 

Välbefinnande och hållbar framtid från förnybara naturresurser 

Mission 

Med forskning skapar vi värde och lösningar för våra kunder – vi svarar på utmaningarna lokalt och globalt 

  Strategiska mål

  • Klimatsmart kolcykel
  • Anpassningsbar och resilient bioekonomi
  • Lönsam och hållbar primärproduktion
  • Cirkulär bioekonomi

  Vår verksamhet styrs av gemensamma värderingar

  • Oberoende och verkningsfullt
  • Förtroendefullt och öppet
  • I samarbete och med respekt
  • Djärvt och entusiastiskt
  • Hållbart och ansvarsfullt

  Jämställdhets- och jämlikhetsplanen

  Finlands grundlag, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, diskrimineringslagen och arbetsavtalslagen kräver att Luke aktivt främjar jämställdhet och jämlikhet samt motarbetar diskriminering och trakasserier. Lukes jämställdhets- och jämlikhetsplanen uppfyller EU:s GEP kriterier.