Siirry pääsisältöön

Metsä

Tältä sivulta löytyvät kootusti suosituimmat metsiin ja metsätalouteen liittyvät sisältömme.

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

Luke seuraa metsävarojen kehitystä monin tavoin. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) tuottaa vuosittain tietoa Suomen metsävaroista, metsien terveydentilasta ja monimuotoisuudesta sekä hiilivaroista ja niiden muutoksista.
Kaksi miestä tekemässä maastomittauksia metsässä

Suometsät

Lähes kolmannes Suomen maapinta-alasta on suota. Se on enemmän kuin missään muussa maassa. Suometsillä on tärkeä rooli niin puuntuotannon, ilmastovaikutusten, monimuotoisuuden, vesistöpäästöjen kuin virkistyskäytön kannalta.

Metsien hiilinielun vertailutaso

Metsien hiilinielun vertailutason tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja pitkällä aikavälillä. Vertailutasolaskenta koski kaikkia EU:n jäsenmaita.
Ilmakuvassa metsää ja sumua

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Metsäsektorin suhdannekatsaus kertoo metsäsektorin lähitulevaisuuden näkymistä. Katsaus tuotetaan kerran vuodessa, lokakuussa, ja sen sisältämien ennusteiden päivitykset julkaistaan touko-kesäkuussa Metsäsektorin suhdannetiedotteessa.
Metsää ilmasta kuvattuna

Metsäseurannat

Toteutamme viranomais- ja asiantuntijapalvelut -ohjelmassa yhtätoista metsäseurantaa, joiden tulokset julkaistaan seurantajulkistuksina.
Photo: Erkki Oksanen/Luke's archive

Metsätilastot

Luke tuottaa 19 tilastoa Suomen metsäsektorista; metsistä, metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Puukaupan, hakkuiden ja metsäteollisuuden ulkomaankaupan tilastot julkaistaan kuukausittain ja miltei kaikki muut metsätilastot vuosittain.
Suurennuslasi tilastoseurantaa kuvaavan käyrän päällä

Muualla sivustolla

Sivu
Metsä ja metsätalous
Sivu
Geenivarat
Metsä ja metsätalous
Sivu
Metsä ja metsätalous