Siirry pääsisältöön

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa vuosittain tietoa Suomen metsävaroista, metsien terveydentilasta ja monimuotoisuudesta sekä hiilivaroista ja niiden muutoksista. Tietoa käytetään metsien käytön kestävyyden, hiilinielujen ja monimuotoisuuden seurantaan.

Metsävaratiedot vuodesta 1921 alkaen

VMI:n tuottama tieto pohjautuu tilastolliseen otantaan ja yli sadan muuttujan mittaamiseen vuosittain eri puolilla Suomea sijaitsevilta koealoilta. Tuloksia vuodesta 1921 alkaen voi tarkastella Luken tilastopalvelussa.

Metsävarakartat ja kuntakohtaiset taulukot Paikkatietoikkunassa ja Luken karttapalvelussa

Kuntakohtaiset metsävaratiedot ja metsävarakartat tuotetaan kahden vuoden välein VMI:n maastoaineiston ja satelliittikuvainformaation yhdistelmänä. Karttoja voi katsella valmiiksi luokiteltuina Paikkatietoikkunassa myös yhdessä muiden vapaasti jaettavien aineistojen kanssa. Kartat ova numeerisessa muodossa Luken karttapalvelussa ja nyt myös ns. Atom-syötteenä.

Hakkuumahdollisuusarviot

Luke tuottaa VMI:n perusteella metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuusarvioita. Arviot kertovat, miten metsävarat riittävät kestävästi eri käyttötarkoituksiin, kuten metsäteollisuuden tuotteille tukille ja kuidulle, biojalostamoihin ja ekosysteemipalveluille. Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys on otettu huomioon aineistoon sisältyvinä metsänkäytön rajoituksina tai optimoinnin rajoitteina.