Luonnonvarakeskuksen tuoreet kuulumiset kertoo Luken uutiskirje

Kansalaisille

Tutustu kaikille avoimiin tietovarantoihimme ajankohtaisissa verkkopalveluissa: hyödynnä tutkimustietoa ja osallistu sen tuottamiseen.

Mikrobit ohjaavat maailmaa

Ihmiset luulevat pitävänsä maapalloa hallinnassaan. Kun katsomme pintaa syvemmälle, huomaamme elävämme mikrobien maailmassa. Luken animaatio kertoo, miksi mikrobit ovat elintärkeitä ruoantuotantolle, terveydelle, metsien kasvulle, ilmastolle sekä ravinnekierrolle. Luken tutkijoiden työ auttaa ymmärtämään, miten mikrobit vaikuttavat kaikkeen ympärillämme. Pidetään yhdessä huoli, että mikrobien elinympäristöt voivat entistä paremmin.

Luke sosiaalisessa mediassa