Siirry pääsisältöön

Elina Kiviharju

Tutkimuspäällikkö, erikoistutkija
  • Puhelinnumero +358295326249
  • Email address elina.kiviharju@luke.fi
  • Osoite Myllytie 1 31600 Jokioinen
  • Koulutus / Tutkinto FT
  • Ryhmä Kasvigenetiikka ja -genomiikka
  • Yksikkö Tuotantojärjestelmät

Asiantuntemusalueet

Toimii Suomen kansallisen kasvigeenivaraohjelman koordinaattorina. Ohjelman tehtäväkenttään kuuluu edistää viljelykasvien monimuotoisuuden suojelua, evaluointia, saatavuutta ja kestävää käyttöä Suomessa: kasvigeenivaroihin liittyvät kansalliset ja kansainväliset asiantuntijatehtävät: mahdollisuuksien mukaan kasvigeenivaroihin liittyvä tiedotus, opetus ja neuvonta sekä geenivaroihin liittyvän tutkimuksen edistäminen: sekä viljelykasvien geneettiseen monimuotoisuuteen ja sen hyödyntämiseen liittyvän tutkimuksen edistäminen. Omat tutkimusaiheet ovat liityneet viljelykasvien jalostukseen, ravitsemus- ja rehulaatuun, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, kestävään kehitykseen, kasvigeenivaroihin, geneettiseen monimuotoisuuteen ja kehitysyhteistyöhon.