Siirry pääsisältöön

GeeniVarat-tiedelehti ilmestynyt: kasvigeenivarojen suojelua ja kestävää käyttöä on edistetty 20 vuoden ajan

Uutinen
|
22.5.2023

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Geenivarat-tiedelehti ilmestyy kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden päivänä 22.5.2023. Lehti esittelee Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallisen geenivaraohjelman toimenpiteitä ja uusia tutkimustuloksia.

Tämän vuoden lehdessä kerrotaan erityisesti kasvigeenivaroista. Kansallinen geenivaraohjelma on tehnyt kaksi vuosikymmentä työtä pelto- ja puutarhakasvien monimuo­toisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi. Kesän 2023 aikana on mahdollista tutustua Luken kasvigeenivarojen keskuskokoelmiin ja esittelypuistoihin. Näissä esittelypuistoissa kasvatetaan alppiruusuja, yrttejä, vanhoja omenakantoja, maatiaisviljoja ja monia muita arvokkaita, Suomen oloihin sopeutuneita kasveja. 

- Päättäjien ja kansalaisten tietoisuutta geenivarojen arvosta on lisättävä. Jos geenivarojen arvoa ja merkitystä ei ymmär­retä, menestyksekästä geenivarojen suojelua on vaikea toteuttaa, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Elina Kiviharju Lukesta GeeniVarat-tiedelehdessä.

Tarhapäivälilja, kuva Sirkka Juhanoja.

Nosto kala-aiheista

GeeniVarat-tiedelehdessä kerrotaan niin ikään Pohjoisilla vesillä huolestuttavasti lisääntyneestä kyttyrälohesta. Lehden artikkelissa pohditaan, kuinka vakava uhka vieraslaji on alkuperäiselle Tenon lohelle.

Hurjannäköisen kyttyrälohen nimi tulee koiraan kutuasusta, johon kuuluu koukkuleuan lisäksi selkään kasvava selkeä kyttyrä.

Nosto metsäpuiden geenivaroista

Metsäpuiden geenivarojen suojelua valottavassa artikkelissa keskitytään jaloihin lehtipuihin, joita ovat muun muassa metsälehmus, tammi, vaahtera ja vuorijalava. Ilmastonmuutos voi laajentaa jalojen lehtipuiden käyttömahdollisuuksia metsätaloudessa ja viherrakentamisessa. Geenivarakokoelmat tarjoavat monimuotoista siementä näiden vähän käytettyjen puulajien kasvatukseen.

Vuorijalava on hollanninjalavataudin uhkaama harvinainen puulaji, jonka perimää pyritään säilyttämään syväjäädytyksellä. Kuva: Erkki Oksanen / Luke

Nosto kotieläinten geenivaroista

Pelson vankilan maatilan karjankasvatus loppui elokuussa 2022 ja Pelson vankilatilan säilytyskarjojen pohjoissuomenkarjan, suomenlampaan ja kainuunharmaslampaan eläimet siirrettiin Ammattiopisto Lappian opetusmaatilalle Tervolaan. Tästä tarkemmin uudessa Geenivarat-tiedelehdessä.

Kuva Annu Puurunen