Siirry pääsisältöön

Luke Lepaalla 2022: tutkimuskuulumisia hankkeista, vieraslajeista ja maaperän mikromuoveista

Uutinen
|
9.8.2022

Millaista on tulevaisuuden kannattava ja kestävä maa- ja puutarhatalous? Haluaisitko ilmoittaa vieraslajihavainnostasi? Kiinnostavatko kasvin- ja puutarhatuotannon uudet teknologiat? Voit löytää näistä ja monista muista aiheista ajankohtaista tutkimustietoa Luonnonvarakeskuksen (Luke) osastolla 11.–13. elokuuta järjestettävässä Lepaa 2022 -näyttelyssä. Paikan päällä Luken tutkijat esittelevät viimeisimpiä tutkimuskuulumisiaan ja palveluitaan.

Lue lisää kuullaksesi valikoituja paloja Luken tämän vuoden monipuolisesta tarjonnasta!

Tutkijoita pionipellolla. Kuva: Saara Tuohimetsä / Luke.

Tulevaisuuden kestävä ja kannattava puutarhatuotanto

Luken koordinoima AgriHubi osaamisverkosto esittelee Lepaalla juuri julkaistua verkostoalustaa tietoiskuin kaikkina kolmena päivänä. Agrihubi kokoaa yhteen toimijoita maatalous- ja puutarhayrittäjien tueksi ja jakaa tietoa maatilojen ja puutarhayritysten johtamisesta, datan tehokkaasta käytöstä, älymaataloudesta ja markkinatilanteesta.

Lisäksi puutarhatuotannon taloudesta keskustelemassa ovat tuoreen HortiHubi-hankkeen tutkijat, jotka nostavat esiin aiheita satoriskeistä ja tuotannon kannattavuudesta. HortiHubi-hankkeen tavoitteena on puutarhayritysten kilpailukyvyn kehittäminen, jotta suomalainen puutarhatuotanto säilyy elinvoimaisena ja voi täyttää odotukset kasvisten tarjonnan ja kulutuksen lisäämisestä.

Lisätietoja Sirpa Mäkinen & Tiina Mattila

Silmät auki vieraslajien varalta

Vieraslajit voivat olla kiusallinen haitta omassa puutarhassa, ja ne voivat myös aiheuttaa laajamittaista haittaa koko Suomessa. Vieraslajeihin varautuminen on tärkeässä osassa niiden torjunnassa, ja siksi Luke esitteleekin Lepaalla erityisesti kahta lajia, jotka eivät vielä ole levinneet Suomessa ollenkaan tai kovinkaan paljon: japaninkelasköynnös ja mustapääetana. Näiden kahden lajin lisäksi Luke tarjoaa tietoa vieraslajijätteen käsittelystä ja yksittäisistä muista vieraslajeista. 

Luke käyttää vieraslajiasioiden koordinoinnissa ja viestinnässä vieraslajit.fi-sivustoa. Sivustolla kuka tahansa voi käyttää sieltä löytyviä lajikortteja vieraslajien tunnistusapuna ja raportoida havaintonsa.

Lisätietoja: Erja Huusela

Mustapääetana. Kuva: Heikki Luoto

Voisiko muovien käyttöä vähentää maa- ja puutarhataloudessa?

Muovimateriaalien käytön vähentämistä voi olla hyvä harkita, sillä muovimateriaalit ovat potentiaalisia mikromuovien lähteitä. Mikromuoveilla taas voi olla haitallisia vaikutuksia maaperään. Tule tutustumaan maa- ja puutarhatalousmuoveihin liittyviin uusimpiin tutkimuksiin kahden maatalouden mikromuoveihin keskittyvän hankkeen näkökulmasta. Luke järjestää osaston yhteistyössä SYKEn ja Ruokaviraston kanssa.

Näyttelyssä esittäytyvät Makera-rahoitettu, SYKEn koordinoima MicrAgri-hanke sekä EU-Horizon hanke PAPILLONS, jossa Luke ja SYKE ovat mukana. Viime vuoden eLepaalla oli mahdollisuus osallistua MicrAgri-hankkeen kyselyyn mikromuoveista, jonka ensimmäisiä tuloksia esitellään tämän vuoden Lepaalla. Nyt on myös mahdollisuus ehdottaa peltokohteita PAPILLONS-tutkimukseen. 

Lisätietoja: Ansa Palojärvi

Teknologiakuulumisia

Viljely-ympäristö on muutoksessa, osin johtuen teknologian kehittymisen tarjoamista uusista mahdollisuuksista. Luke esittelee Lepaalla vertikaaliviljelyä kasvintuotannossa, etäluettavia ansoja herukkakoin torjunnassa ja uusia viljelytekniikoita puutarhantuotannossa.

Muun muassa Lepaan näyttelyssä voi tutustua mansikan ja kaalin salaiseen vertikaalielämään Luken kuvaamien timelapse-videoiden kautta ja eLepaan sivuilla pääsee tutustumaan mansikan tervetaimituottajan kokoemuksiin vertikaaliviljelystä.

Lisäksi Luken osastolla kerrotaan kasvualustoista esittelemällä Kauppapuutarhaliiton ja Luken yhteistä KaTuKa-hanketta. Kasvuturpeen käyttö kasvualustoissa on vähenemässä ja tarvitaan tietoa uusien materiaalien käyttäytymisestä tuotanto-olosuhteissa. Esimerkiksi Lepaan kasvihuoneille on elokuun alussa perustettu tomaattikokeet, jotta nähdään miten alustat toimivat.

Lisätietoja: Marja Rantanen, Kati Rikala (vertikaalipilotti) & Sanna Finni (kasvualustat)

Tutkijoita herukan solukkoviljelmillä. Kuva: Saara Tuohimetsä / Luke.

Kotipelargonien monimuotoisuus

Luken osastolla pääsee ihastelemaan viittä vanhaa suomalaista kotipelargonikantaa. Ne ovat osa lähes sadan pelargonin aineistoa, joiden monimuotoisuutta on tutkittu ja kasvien kulkureittejä on selvitetty reilun kahden vuoden ajan Luken kahdessa pelargoniaiheisessa hankkeessa. Osastolla pääset tutustumaan pelargonitutkimukseen ja alustaviin tutkimustuloksiin.

Lisätietoja: Maarit Heinonen

Luke kuuluttaa syysleimuja

Korkeista vanhoista syysleimuista on keväällä julkaistu kasvikuulutus: Luke etsii vanhoja, kestäviä leimukantoja pihoista ja puutarhoista. Etsinnän tarkoituksena on löytää monimuotoinen valikoima vanhoja syys-, täplä- ja kiiltoleimuja Suomen kansallisen kasvigeenivaraohjelman keskuskokoelmaan.

Luke kiittää jo yli sadasta kansalaisilta saaduista ilmoituksista vähintään 50 vuotta sitten viljellyistä leimuista. Tulevien kesien aikana kasvit tutkitaan ulkoisilta ominaisuuksilta ja DNA mikrosatelliitein.

Lisätietoja: Saara Tuohimetsä

Syysleimuja. Kuva: Merja Hartikainen / Luke.