Siirry pääsisältöön

Energiapuun mittauslaskuri

Sovellukset, laskurit

Luonnonvarakeskus (Luke) on julkaissut latvusmassan kuormainvaakamittaukseen uuden energiapuun mittauslaskurin maaliskuussa 2018. Laskurissa käytetään kosteusmallia ja korjuukohteen säätietoja. Toistaiseksi käytössä on kaksi tapaa määrittää tuoretiheysluku, sillä myös taulukoidut tuoretiheysluvut jäävät voimaan. Mittausosapuolten tulee ennalta sopia tuoretiheysluvun määrittämistapa.

Luken uusi energiapuun mittauslaskuri

Uusi mittauslaskuri on työkalu latvusmassan kuormainvaakamittaukseen. Mittauslaskuria käytetään uudistushakkuualoilta korjattavan latvusmassan mittauksessa lähikuljetuksen yhteydessä. Mittauslaskurilla määritetään latvusmassan kosteus prosentteina ja tuoretiheys (kilogrammaa kuutiolle) lähikuljetusajankohtana. Lähikuljetuksen yhteydessä kuor­mainvaa’alla kiloina punnittu latvusmassan paino muunnetaan tuoretiheysluvun avulla kiintotilavuudeksi eli kiintokuutioksi.

Latvusmassan kosteusennusteen laskennassa käytetään kosteusmallia

Mittauslaskurissa kosteusmallin laskentatietoina käytetään latvusmassan korjuukohteen säähavaintoja palstavarastointiajalta. Kulloinenkin säätila saadaan Ilmatieteen laitoksen tuottamasta hilasääaineistosta. Siinä säähavainnot on tuotettu kolmen tunnin välein. Säähavaintojen perusteella lasketaan latvusmassan kosteusmuutos ja kosteus kolmen tunnin välein hakkuuajankohdasta eteenpäin.

Kosteusmalli on annettu Luken määräyksellä puutavaran mittauksesta annetun lain mukaisesti. Määräys on julkaistu viranomaisten määräyskokoelmassa.

Mittauslaskuriin ei sisälly käyttäjätukea. Mittauslaskurin suunnittelusta ja toteutuksesta vastanneet tutkijat ja asiantuntijat vastaavat mittauslaskuria koskeviin tiedusteluihin ja ottavat vastaan palautetta mittauslaskurin toiminnasta ja käytettävyydestä.

Luke ja Ilmatieteen laitos eivät ota vastuuta mahdollisista mittausvirheistä mittauslaskuria käytettäessä.

Luken uusi energiapuun mittauslaskuri (selainsuositus Chrome tai Firefox)

 

EPPU-energiapuun mittauslaskuri

Vuodesta 2010 alkaen käytössä ollut EPPU -energiapuulaskuri (versio EPPU 1.82 vuodesta 2014) tuottaa energiapuun painon ja tilavuuden välisissä muunnoissa käytettävät tuoretiheysluvut. Tuoretiheysluvun määritys noudattaa Luken määräystä puutavaran mittauksen yleisistä muuntoluvuista.

Käyttäjä vastaa sovelluksella tehtyjen määritysten oikeellisuudesta Energiapuun mittausoppaan mukaisesti.

Lainsäädäntö ja ohjeet

Energiapuun mittaus tuli puutavaran mittauslainsäädännön piiriin vuoden 2014 alussa.

Energiapuun mittauksesta säädetään laissa puutavaran mittauksesta (414/2013), maa- ja metsä­talous­ministeriön asetuksessa (12/13) ja muuntolukujen osalta Luonnon­vara­keskuksen määräyksissä.

Linkki viranomaisten määräyskokoelmaan