Siirry pääsisältöön

Miten metsät ja puunkäyttö voivat auttaa saavuttamaan ilmastotavoitteet?

Uutinen
|
20.9.2022

Metsillä ja metsätaloudella on keskeinen rooli ilmastoneutraaliuteen tähtäävissä poliittisissa tavoitteissa. Luonnonvarakeskus (Luke) osallistui Euroopan metsäinstituutin (EFI) koordinoimaan monitieteiseen tutkimukseen, jossa 12 hengen työryhmä seitsemästä eri maasta, on analysoinut, kuinka paljon metsät ja puunkäyttö voivat edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Tutkimuksen mukaan Euroopan metsät ja puutuotteet voivat merkittävästi edistää ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Mahdollisuus on kuitenkin rajallinen, eikä se voi korvata muilla aloilla viivästyneitä toimia.

Ilmastonmuutoksen hillintätoimet vaikuttavat myös metsäluonnon monimuotoisuuteen. ”Biodiversiteettivaikutuksiltaan positiivisia ilmastotoimia ovat esimerkiksi metsäkadon estäminen, metsien suojelu ja soiden vesitalouden säätely, joka nostaa pohjaveden pintaa”, toteaa Luken tutkimusprofessori Raisa Mäkipää.

Tällä hetkellä metsät ja puutuotteet poistavat noin kymmenen prosenttia Euroopan unionin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä. Metsät ja puutuotteet ovat osa maankäyttö eli LULUCF-sektoria, joka EU:ssa poistaa tällä hetkellä 256 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. Euroopan komission ehdottamien poliittisten tavoitteiden mukaan LULUCF-sektorin on poistettava lisäksi noin 50 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (MtCO2ekv.) vuodessa vuoteen 2030 mennessä ja 170 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa vuoteen 2050 mennessä.

Mittavat päästövähennykset saavutettavissa metsänhoidon eri keinoja yhdistämällä

Tieteellisen kirjallisuuden tarkasteluun perustuva From Science to Policy -sarjaan kuuluva tutkimus Forest-based climate change mitigation and adaptation in Europe osoittaa, että EU:ssa vuoteen 2050 mennessä voidaan saavuttaa jopa 72 miljoonaa MtCO2ekv. vuodessa lisää päästövähennyksiä/nieluja metsäkatoa välttämällä, metsittämällä ja puunkäytön muutoksin.

Tämä ilmastonmuutoksen hillintäpotentiaali voisi nousta 125 MtCO2ekv./vuosi, kun se yhdistetään metsien suojelutoimiin, tai 138 MtCO2ekv./vuosi, kun se yhdistetään aktiiviseen metsänhoitoon, tai 143 MtCO2ekv./vuosi, kun se yhdistetään metsänhakkuiden vähentämiseen.

Tutkimuksen pääkirjoittaja ja EFI:n johtava tutkija Hans Verkerk toteaa: "Metsäpohjaisten hillitsemistoimien laajamittaiseen toteuttamiseen tarvittava teknologia, kapasiteetti ja strategiat ovat helposti saatavilla, ja niitä on käytetty jo vuosikymmeniä. Meidän on ryhdyttävä kiireesti toteuttamaan niitä, jos haluamme saavuttaa kansainvälisesti sovitut ilmastotavoitteet."

"Tämä tutkimus tukee ratkaisevasti eurooppalaisia päätöksentekijöitä perustamaan ilmastonmuutosta koskevat päätöksensä uusimpaan tieteelliseen näyttöön," lisää EFI:n apulaisjohtaja ja From Science to Policy -sarjan päätoimittaja Helga Pülzl.

”Suomessa metsien ja koko maankäyttösektorin päästövähennysmahdollisuuksia on selvitetty kattavasti ILMAVA-hankkeessa, jonka raportti osoittaa, että voimme saavuttaa metsienhoitoa ja käyttöä muuttamalla miljoonien hiilidioksiditonnien suuruiset päästövähennykset. Käytettävissämme on monia metsänhoidon keinoja, joilla voidaan vahvistaa hiilinieluja tai hillitä päästöjä. Nyt on otettava käyttöön useita yhteisvaikutuksiltaan mahdollisimman vaikuttavia keinoja,” painottaa Raisa Mäkipää.

Verkerk, P.J., Delacote, P., Hurmekoski, E., Kunttu, J., Matthews, R., Mäkipää, R., Mosley, F., Perugini, L., Reyer, C. P. O., Roe, S., Trømborg, E. 2022. Forest-based climate change mitigation and adaptation in Europe. From Science to Policy 14. European Forest Institute

Tämä työ ja julkaisu on rahoitettu EFI:n politiikan tukemiseen tarkoitetusta monen rahoittajan rahastosta, jota tukevat Itävallan, Tšekin, Suomen, Saksan, Irlannin, Italian, Liettuan, Norjan, Slovenian, Espanjan ja Ruotsin hallitukset.