Siirry pääsisältöön

Verkostoissa on voimaa – parhaat digitaaliset kestävät metsäkäytänteet Euroopassa koottu yhteen

Blogi
|
14.6.2022
|
Kari Mäkitalo
|
Vesa Nivala
|
Jaakko Repola

Eurooppalainen ROSEWOOD4.0 -hanke on koonnut lähes 300 parasta digitaalista kestävää metsäkäytännettä yhdelle internetalustalle. Hankkeessa on mukana 21 toimijaa yhteensä 18:sta maasta. Luonnonvarakeskus (Luke) on ollut mukana kahdessa peräkkäisessä ROSEWOOD-hankkeessa, ja esittelee alustalla Motti-ohjelmiston ja Biomassa-atlaksen.

Euroopan laajin metsäverkosto taklaa alueellisia heikkouksia parhailla käytänteillä

ROSEWOOD-hankkeissa on kartoitettu euroopanlaajuisesti metsätalouden alueellisia vahvuuksia ja heikkouksia sekä koottu ja jaettu parhaita käytänteitä ja innovaatioita puun liikkuvuuden ja kestävän käytön edistämiseksi. Alueellisiin uhkiin ja heikkouksiin on haettu ratkaisuja muiden alueiden käytänteistä.

ROSEWOOD4.0 -hankkeessa on keskitytty erityisesti digitaalisten parhaiden metsäkäytänteiden kokoamiseen. Käytänteet on analysoitu ja niistä on tehty aihepiireittäin tietokortit internetalustalle, jolla on tällä hetkellä esillä 279 parasta metsäkäytännettä eri puolilta Eurooppaa. Suomesta mukana on Luken Motti-ohjelmiston ja Biomassa-atlaksen lisäksi myös useita muita käytänteitä.

Digitaalisia metsäkäytänteitä kootaan niiden tunnettuuden ja käytön lisäämiseksi sekä alueellisten erojen tasoittamiseksi. Käytänteitä voivat hyödyntää niin käytännön metsätoimijat kuin opetus- ja kehittämisorganisaatiotkin.

Motti-ohjelmistolla ennustetaan metsikön kehitystä

Luken Motti-ohjelmiston avulla voidaan tarkastella ja havainnollistaa metsikön erilaisten kasvatusohjelmien vaikutuksia puuston kehitykseen, hakkuukertymiin ja taloudelliseen kannattavuuteen. Motti-ohjelmisto toimii käytännön päätöksenteon, neuvonnan ja opetuksen tukena. 

Motti on tarkoitettu kaikkien metsikön kasvatusvaihtoehtojen vertailusta kiinnostuneiden käyttöön ja se on ladattavissa Luken verkkosivuilta. Metsäalan eri toimijoille tuotetaan myös heidän tarpeidensa mukaisia räätälöityjä Motti-ohjelmistoratkaisuja. Palvelu on tuotettu suomeksi ja englanniksi.

Biomassa-atlas tuo biomassat kaikkien saataville

Luken koordinoima Biomassa-atlas-hanke tuottaa tietoa maatalous- ja metsäbiomassoista sekä kehittää ja ylläpitää biomassatietokantaa, josta tiedot ovat paikkatietomuodossa vapaasti saatavilla karttapalvelun avulla.

Helppokäyttöisestä palvelusta voidaan hakea tietoa maankäytöstä, metsävaroista, hakkuiden sivuvirroista, peltokasvien tuotannosta ja sen sivuvirroista, lannoista sekä teollisuuden ja yhdyskuntien biohajoavista jätteistä ja lietteistä. Karttapalvelu on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen.

Karttakäyttöliittymä mahdollistaa tietovarantojen visuaalisen tarkastelun lisäksi myös tietojen analysoinnin. Esimerkiksi metsätalouden sivuvirtoina saatavaa metsähaketta käyttävä yritys voi etsiä uudelle tuotantolaitokselleen vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja laskemalla paikkojen ympärillä saatavilla olevan biomassan potentiaalisen määrän eri kuljetusmatkoilla.

Biomassa-atlas on herättänyt mielenkiintoa ROSEWOOD4.0 -hankkeessa useissa eri eurooppalaisissa toimijoissa. Sitä on viimeksi esitelty hankekumppanien pyynnöstä Suomessa järjestetyn hankeretkeilyn yhteydessä.

Luke mukana ROSEWOOD-hankkeissa vuodesta 2018 lähtien

Kesäkuun 2022 lopussa päättyvässä ROSEWOOD4.0-hankkeessa ovat 15 EU-maan lisäksi mukana Norja, Sveitsi ja Ukraina.

Suomesta hankkeeseen osallistuu Luken lisäksi Lapin ammattikorkeakoulu. Hanketoimijoiden joukossa on aluehallintoja, kehittämisorganisaatioita, klustereita, yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja neuvontaorganisaatioita sekä yleiseurooppalaisia toimijoita. ROSEWOOD4.0-verkoston toimintaa on päätetty jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen ja verkostoa pyritään edelleen laajentamaan.

ROSEWOOD4.0-hanke on rahoitettu Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.