Siirry pääsisältöön

Yksityismetsätalouden liiketulos yli 2 miljardia euroa vuonna 2021

Uutinen
|
9.12.2022

Yksityismetsien liiketulos parani selvästi edellisvuodesta. Tuloja on saatu reaalisesti enemmän vain huippuvuosina 2007 ja 2018. Myös sijoitustuotto nousi selvästi.

Vuonna 2021 metsäteollisuuden huippusuhdanne piti puun kysynnän kovana. Varsinkin tukkipuun hakkuut lisääntyivät ja puusta maksettiin edellistä vuotta korkeampaa hintaa. Liiketulos kasvoi reaalisesti 32 prosenttia 155 euroon hehtaarilta (2 101 milj. €). Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna tulos oli vuoden 2021 rahassa lähes viidenneksen korkeampi.

Liiketulos parani kaikissa maakunnissa

Etelä-Suomessa yksityismetsätalouden liiketulos nousi 200 euroon hehtaarilta (+34 % edellisvuodesta) ja Pohjois-Suomessa 65 euroon hehtaarilta (+22 %). Pohjois-Suomeen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat.

Maakunnittain selvästi suurimmat hehtaarikohtaiset tulot saatiin Päijät-Hämeessä (302 €/ha) ja Kanta-Hämeessä (293 €/ha). Lapissa liiketulos jäi 40 euroon hehtaarilta. Yksityismetsätalouden liiketulos nousi kaikissa maakunnissa. Eniten eli yli 40 prosenttia se nousi reaalisesti Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla.

– Kun hakkuut lisääntyivät ja puun hinnat kohosivat, niin tuloskin koheni. Huolestuttavaa tulevaisuutta ajatellen on kuitenkin se, että jaksolliselle metsänkasvatukselle tärkeät puuntuotannon investoinnit ovat laskussa. Ne supistuivat yli 10 prosenttia edellisvuodesta ja myös edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna. Vuonna 2021 käyttämättömiä tukia jäi valtion kassaan neljännes eli 17 miljoonaa euroa. Tänä vuonna marraskuussa oltiin lähes 40 prosenttia tavoitteesta jäljessä, kertoo tutkija Esa Uotila Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Tuotto yli 12 prosenttia

Puuntuotannon sijoitustuotto nousi 12,5 prosenttiin vuonna 2021, ja lisäys edellisvuoteen oli 10 prosenttiyksikköä. Edeltävän viiden vuoden keskiarvoon verrattuna tuotto oli kuusi prosenttiyksikköä parempi.

Luken sijoitustuottolaskelmassa jaetaan viiteen osaan.  Pystykauppahintojen nousu toi sijoitustuotosta 7,0, puunmyyntitulot 3,8, puuston nettokasvu 1,5 ja valtion tuet 0,1 prosenttiyksikköä. Puuntuotannon kokonaiskustannukset alensivat tuottoa 0,5 prosenttiyksikköä.

– Puuntuotannon sijoitustuoton laskentamenetelmä kehitettiin alun perin eri sijoitusmuotojen tuottojen vertailuun. Laskelmassa esimerkiksi yksi kuutiometri kuusitukkia on ”osake”, jonka arvo määräytyy maakunnittaisilla puumarkkinoilla. Omaisuuden arvo lasketaan kertomalla osakkeen määrät niiden hinnalla, eli puutavaralajittaiset puumäärät pystykauppahinnoilla. Vuonna 2021 näin laskettu yksityismetsien arvo oli 58 miljardia euroa, mikä on viisi miljardia enemmän kuin edellisvuonna, taustoittaa Uotila.

Puun hintojen vaihtelu on heitellyt puuntuotannon sijoitustuottoa vuosien varrella enimmillään reilulla neljänneksellä ylös- tai alaspäin. Ilman puun hintamuutoksia lasketun tuoton trendi on nouseva 2000-luvun vaihteesta alkaen ja oli 5,0 prosenttia vuonna 2021.

Kuva: Erkki Oksanen

Tietoa tilastoista

Yksityismetsätalouden liiketulos -tilastossa tulot käsittävät teollisuus- ja energiapuuhakkuiden sekä omaan käyttöön hakatun puun määrien ja pystykauppahintojen perusteella lasketut bruttokantorahatulot sekä valtion tuet puuntuotantoon. Menoja ovat yksityismetsätalouden metsänhoito- ja metsänparannusinvestoinnit sekä hallinto- ja muut menot. Tulot ja puuntuotannon investoinnit perustuvat alueittaisiin tilastotietoihin ja hallinto- ja muut menot pääosin arvioihin.

Metsä sijoituskohteena -tilastossa julkaistava Puuntuotannon sijoitustuotto on hakkuiden, pystykauppahintojen, valtion metsätaloudelle myöntämien tukien, puuntuotannon menojen ja puustotietojen perusteella laskettu tuottoindeksi. Laskelmassa tulot ja menot suhteutetaan puustomäärien ja pystykauppahintojen perusteella laskettuun puuston arvoon. Tiedot perustuvat Luken tilastoihin ja Valtakunnan metsin inventointeihin (VMI). Tilastossa kaksi viimeistä vuotta ovat ennakkotietoja, koska uudet metsävaratiedot tarkentavat laskennassa niiden puustotietoja.