Siirry pääsisältöön

Viime vuoden niukka viljasato käytettiin tarkasti - Suomen viljavarastot hupenivat

Uutinen
|
16.9.2022

Vuoden 2021 niukka viljasato johti maatiloilla tarkempaan viljarehun käyttöön. Etenkin niukkuutta oli ohrasta, jonka puute tuntui eniten maatilojen arjessa. Samalla viljan ruokakäyttö on lähtenyt nousuun. Nyt syksyn 2022 sadonkorjuu on kiivaimmillaan, ja satonäkymät ovat viime syksyä paremmat. Luvut perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamiin viljatase- ja maatilojen sadonkäyttötilastoihin.

Kuva: Erkki Oksanen / Luke.

Miten ohran niukkuudesta selvittiin?

Vuoden 2021 viljasato oli 2,6 miljardia kiloa – neljänneksen pienempi kuin kymmenen vuoden keskimääräinen sato. Ohra on eniten viljelty vilja Suomessa ja sen sato oli peräti kolmanneksen, eli noin puoli miljardia kiloa, keskimääräistä pienempi. Sadon määrä ylitti vain nipin napin miljardi kiloa. Suurin osa sadosta kului maatiloilla eläinten ruokintaan.

Pienemmän sadon seurauksena maatiloilla viljarehu käytettiin entistä tarkemmin, jolloin myös viljavarastot hupenivat. Ohraa myös tuotiin Suomeen noin 115 miljoonaa kiloa. Ohran ulkomaankauppa on ollut yleensä toiseen suuntaan, koska sato normivuosina ylittää tarpeemme.

Viljan ruokakäyttö kääntynyt nousuun – lähestyy 500 miljoonaa kiloa

Kotimaiset myllyt ovat jauhaneet vuosikymmeniä hieman yli 400 miljoonaa kiloa viljaa elintarvikekäyttöön vuosittain. Parin viime vuoden aikana käyttö on ollut noususuunnassa ja satovuonna 20212022 se ylitti 470 miljoonaa kiloa. Veturina on toiminut kaura, jonka elintarvikejauhatus ohitti rukiin satovuonna 20162017. Vuoden 2021 kaurasadosta jo yli 150 miljoonaa kiloa meni myllyteollisuuteen. Rukiin käyttö sen sijaan on ollut hienoisessa laskusuunnassa, ollen viime satokaudella noin 80 miljoonaa kiloa. Eniten valmistetaan kuitenkin vehnätuotteita ja viime satovuonna valmistamiseen käytettiinkin noin 230 miljoonaa kiloa vehnää.

Kauran vienti vetää

Suomalainen kaura on löytänyt paikkansa maailmalla ja vuoden 2021 lähes 800 miljoonan kilon kaurasadosta vietiin ulkomaille yli 300 miljoonaa kiloa. Se on melko tavanomainen määrä. Enimmillään Suomesta vietiin kauraa vuoden 2019 sadosta - yli 430 miljoonaa kiloa.

Viljavarastot hupenivat minimiinsä

Tilastoinnilla seurataan sekä maatilojen että teollisuuden ja kaupan viljavarastoja. Niiden yhteen laskettu viljavarastomäärä hupeni arvion mukaan lähes 400 miljoonalla kilolla kesäkuusta 2021 kesäkuuhun 2022 mennessä.

Vuoden 2021 niukka sato kutisti maatilojen viljavarastot minimiinsä ennen uutta satoa. Niinpä sekä ohra- että kauravarastot pienenivät arvion mukaan noin 150 miljoonalla kilolla edellisvuoteen verrattuna. Myös viljaa käyttävän teollisuuden varastot olivat niukimmillaan yli vuosikymmeneen.

Tilaston taustaa

Luken Tilastopalvelut seuraa kotimaisen viljan tuotantoa, käyttöä, kulutusta ja varastoja saatavilla olevien tilastotietojen pohjalta. Sekä viljatase- että maatilojen sadonkäyttötilasto kootaan satovuosittain. Viimeisimmät tilastot ovat arvioita satovuodelta 1.7.2021–30.6.2022. Tilastotiedot ovat saatavilla Luken verkkosivuilta osoitteessa luke.fi/tilastot. Vilja-alan yhteistyöryhmä seuraa kuluvan satovuoden eli 1.7.2022–30.6.2023 tilannetta neljä kertaa vuodessa verkkosivuillaan. Luke julkaisee 23.9. satoarviotilaston kuvaten satonäkymiä 19.9.2022.