Luke.fi- ja stat.luke.fi-sivustot ovat uudistuneet. Lue lisää
Siirry pääsisältöön

Viidennes maatiloista työllisti palkattua työvoimaa vuonna 2020

Uutinen
|
29.3.2022
Kuva: Erkki Oksanen.

Maa- ja puutarhatalous työllisti vuonna 2020 noin 134 000 henkilöä ja he tekivät töitä 63 000 henkilötyövuoden verran. Noin 9 000 tilalla työskenteli palkattua työvoimaa. Noin kolmannes vakituisesti tiloille palkatuista työntekijöistä oli ulkomaalaista työvoimaa ja kausityövoimasta puolet.

Vuodesta 2010 maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä on vähentynyt 25 prosenttia. Samassa ajassa maa- ja puutarhataloudessa tehdyn työn määrä ovat vähentyneet noin 20 prosenttia. Sen sijaan maataloustuotannon määrä ei ole juurikaan vähentynyt.

Viljelijöitä, yhtymien osakkaita ja heidän perheenjäseniään oli vuonna 2020 lähes 70 prosenttia maa- ja puutarhatalouden työvoimasta eli yhteensä noin 90 000 henkilöä. Vakituisesti palkattuja oli runsas 10 000 henkilöä ja kausityövoimaa noin 33 000 henkilöä. Sekä maa- ja puutarhataloudessa työskentelevien määrä että tehdyn työn määrä tarkentuivat alaspäin viime syyskuussa julkistetuista ennakollisista tuloksista.

- Lopullisissa tuloksissa maatalouden työmäärä on päivittynyt selvästi alaspäin. Syynä tähän on, että lopullisten tulosten laskennassa käytettiin Tulorekisterin tietoja hyödyntävää menetelmää laskettaessa vakituisesti palkattujen tekemää työmäärää. Tulorekisterin hyödyntäminen maatalouslaskennassa oli merkittävä uudistus, joka vähensi tilojen vastausrasitetta, kertoo Luken erikoistutkija Pasi Mattila.

Viljelijät ja heidän perheenjäsenensä tekivät hieman yli 70 prosenttia maa- ja puutarhatalouden töistä ja vakituisesti palkatut 10 prosenttia henkilötyövuosina mitattuna. Lyhytaikaisen työvoiman tekemä työmäärä oli hieman suurempi kuin vakituisesti palkatun työvoiman. Viljelijöiden ja perheenjäsenten osuus tehdyn työn määrästä on vähentynyt, sillä koko 2010-luvun se on ollut noin 80 prosenttia. Maatalouslomittajat ja urakoitsijat tekivät yhteensä kuusi prosenttia maataloustöistä.

Viljelijöiden ja perheenjäsenten osalta tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin tuloksiin, sillä yksityishenkilöiden omistamille tiloille pystyi nyt ensimmäistä kertaa ilmoittamaan usean omistajan työmäärän. Tästä syystä viljelijöiden lukumäärä ja työmäärä tilastossa ovat lisääntyneet ja vastaavasti perheenjäsenten määrä on vähentynyt edellisestä tilastointikerrasta vuonna 2016.

Puutarhatiloilla käytetään paljon palkattua työvoimaa

Palkattujen työntekijöiden tekemä työmäärä oli suurin avomaan puutarhatiloilla, yhteensä noin 3 400 henkilötyövuotta. Suurimman osan töistä teki kausityövoima. Kasvihuonetiloilla palkattu työvoima teki töitä 2 500 henkilötyövuotta. Vakituisesti palkatun työvoiman tekemä työmäärä oli selvästi isompi kuin kausityövoiman. Myös lypsykarjatiloilla on paljon palkattua työvoimaa, joka tekee noin kymmenesosan lypsykarjatilojen kokonaistyömäärästä. Eniten palkattua työvoimaa työskenteli Varsinais-Suomessa.

Vuonna 2020 Suomen maa- ja puutarhatiloilla työskenteli lähes 20 000 ulkomaalaista työntekijää. Heistä 3 400 oli vakituisesti palkattuja ja 16 400 kausityövoimaa. Lähes puolet ulkomaalaisista palkkatyöntekijöistä työskenteli avomaan puutarhatiloilla. Ulkomainen työvoima tarkoittaa tilojen palkkaamia työntekijöitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia.

- Maatalouslaskennan yhteydessä ei kerätty tietoa ulkomailta tulleen työvoiman kotimaasta, mutta Maahanmuuttovirastolta (Migri) saatujen tietojen mukaan kausityövoimasta 95 prosenttia oli ukrainalaisia, kertoo projektipäällikkö Jaana Kyyrä.

Maatalouslaskenta 2020 keräsi tietoa maa- ja puutarhatalouden työvoimasta

Tiedot maa- ja puutarhatalouden työvoimasta on kerätty Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyn yhteydessä vajaalta 13 000 tilalta. Tiedonkeruu päättyi huhtikuussa 2021. Kyselyyn vastasi lähes 90 prosenttia Suomen viljelijöistä. Maa- ja puutarhatalouden työvoimasta julkaistiin ennakolliset tulokset syyskuussa 2021. Nyt julkaistavat tulokset ovat lopullisia. Maatalouslaskennasta on julkaistu yhteensä viisi ennakollista tilastoa. Lopulliset tulokset julkaistaan kevään 2022 aikana.

Tilastojulkistus

Katso uutiseen liittyvä tilastodata tilastojulkistuksesta.