Siirry pääsisältöön

Lapin maakunnan asukkaat kutsutaan puntaroimaan Lapin metsienkäytön tulevaisuutta

Uutinen
|
21.9.2022

Lapin metsien käytön vaihtoehtoja puntaroidaan marraskuussa metsäraadissa. Kutsu on lähetetty 6000:lle satunnaisesti valikoidulle Lapin maakunnan asukkaalle. 

Metsäraadissa perehdytään metsien käytön nykytilaan yhdessä muun muassa Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen SYKE tutkijoiden kanssa. Keskustelujen ja yhteisen puntaroinnin päätteeksi kansalaisraati antaa suosituksensa Lapin metsien käytön ilmastoviisaista ja oikeudenmukaisista ratkaisuista. Raadin tulokset antavat suosituksia Lappi-ohjelman toteuttamiseksi.

"Lapin metsien ilmastoviisas ja kestävä käyttö on yksi osa Lapin liiton Lappi-sopimusta. Metsien käyttömuotojen yhteensovittaminen on erityisen haastavaa Lapissa, koska metsiin kohdistuu niin monenlaisia odotuksia ja käyttötarpeita. On tärkeää saada päätöksenteon tueksi tutkimustietoa ja niihin pohjaavia kansalaisten näkemyksiä", toteaa kestävän kehityksen asiantuntija Hanna-Leena Pesonen Lapin liitosta.

Puntaroitu kansalaisnäkemys Lapin metsienkäytön tulevaisuudesta

Lapin metsäraadissa on kyse niin kutsutusta puntaroivasta kansalaiskeskustelusta, joita on Suomessa hyödynnetty päätöksenteossa vasta vähän. Puntaroivat kansalaiskeskustelut tukevat moniäänistä ja perusteltua päätöksentekoa, ja soveltuvat siksi hyvin monimutkaisten ilmastokysymysten tarkasteluun.

Raadissa osallistujat keskustelevat metsien käytöstä ohjatusti pienryhmissä ja saavat keskustelun tueksi kattavasti tietoa aiheesta esimerkiksi kuulemalla asiantuntijoita. Keskustelun pohjalta muodostetaan harkittu, tietoon perustuva kansalaisnäkemys ja suositukset Lapin liitolle oikeudenmukaisesta metsienkäytöstä.

Metsillä on merkittävä tehtävä Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa.

"Näkemykset metsien käytöstä voivat perustua hyvin erilaisiin kokemuksiin, tietoon ja tavoitteisiin, minkä vuoksi metsien käytöstä on toisinaan haastavaa keskustella. Siksi on hyvä, että reiluja ratkaisuja voidaan pohtia yhdessä kasvokkain keskustellen ja asiantuntijatietoon pohjautuen", sanoo johtava tutkija Katriina Soini Luonnonvarakeskuksesta.

Lapin liiton vihreän siirtymän jaosto käsittelee kansalaisraadin suositukset osana Lappi-sopimuksen toimeenpanoa.

Metsäraati toteutetaan osana Suomen Akatemian rahoittamaa Ilmastotoimet puntarissa -tutkimushanketta, jossa tutkitaan ja vahvistetaan tietopohjaa oikeudenmukaisista ilmastotoimista. Lisätietoa kansalaisraadista ja tutkimushankkeesta: utu.fi/factor

Lapin metsäraati lyhyesti:

  • Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035. Metsillä on nähty olevan merkittävä tehtävä näiden tavoitteiden saavuttamisessa monien muiden tehtävien ja hyötyjen lisäksi.
  • Käytäntö ja julkinen keskustelu on osoittanut, että metsien käyttöön liittyy monia ja toisinaan ristiriitaisia odotuksia.
  • Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa ja yhteistyössä Lapin liiton kanssa selvitetään, mitä kansalaiset tästä tilanteesta ajattelevat.
  • Syyskuun aikana 6000 satunnaisesti valittua, 18 - 80-vuotiasta Lapin maakunnan asukasta saa kutsun kansalaisraatiin. Samassa yhteydessä he voivat vastata metsien käyttöä ja ilmastonmuutosta koskevaan kyselyyn. Kiinnostuneiden joukosta raatiin valitaan 35 osallistujaa. Tavoitteena on saada mukaan eri-ikäisiä ja eri taustaisia osallistujia kattavasti eri puolilta maakuntaa.