Hoppa till huvudinnehållet

Lönsam och hållbar primärproduktion

Åkrarna, skogarna och vattnen är föremål för nya och mera omfattande användningsanspråk. Forskningsprogrammet fokuserar på att hitta lösningar för primärproduktionen som ökar lönsamheten i produktionen av livsmedel och råvaror, tillgodoser efterfrågan på marknaden och samtidigt begränsar klimat- och miljöpåverkan.

Programmet erbjuder lösningar för:

 • Mångsidig utveckling och reform av primärproduktionen för att möjliggöra en hållbar omställning.
 • Framtagning och implementering av nya tekniska lösningar inom primärproduktionen och dess värdekedjor med siktet ställt på ett genombrott för precisionsbioekonomi.
 • Hållbar ökning av primärproduktionen utan behov av mer insatsvaror.

 

Vårt fokus

Forskningsprogrammet utreder hur vi i Finland ska gå till väga för att producera livsmedel, virke och andra råvaror av naturresurserna på ett mer hållbart, godtagbart och lönsamt sätt.

Forskningsområden

Programmet för lönsam och hållbar primärproduktion verkar inom fem forskningsområden av vilka två – Policystyrning och Genetik och förädling – ingår i samtliga forskningsprogram. Information om aktuella teman, publikationer och aktiva projekt finns på forskningsområdenas sidor.

Delegation

Forskningsprogrammens delegationer är de viktigaste intressenternas och kundernas representation gentemot Naturresursinstitutet. Delegationerna sammanträder en eller två gånger om året för att diskutera programmets utvecklingsbehov och resultat.

Medlemmarna av Lönsam och hållbar primärproduktions delegation är:

 • Juuso Joona, Tyynelä gård
 • Tuomo Kauranne, Oy Arbonaut Ltd
 • Sami Kurki, Ruralia-institutet
 • Marko Mäki-Hakola, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Tommi Mäkinen, Finnforel Oy
 • Karoliina Niemi, Skogsindustrin rf
 • Annika Nordin, Stora Enso Oyj
 • Sari Peltonen, ProAgria
 • Mai Suominen, WWF Finland

Programdirektör