Siirry pääsisältöön

Hakkuukertymä ja puuston poistuma 2021 (ennakko)

Julkaistu 8.2.2022
  • Luken ennakkotietojen mukaan Suomen metsistä hakattiin vuonna 2021 yhteensä 75,8 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Määrä kasvoi vuositasolla 10 prosenttia ja oli neljä prosenttia suurempi kuin viiden edellisen vuoden aikana keskimäärin. Huippuvuoden 2018 hakkuista jäätiin kolme prosenttia.
  • Hakkuukertymästä 65,7 miljoonaa kuutiometriä eli 87 prosenttia oli tukki- ja kuitupuuta. Metsäteollisuuden tarpeisiin tai vientiin hakattiin yhteensä 65,4 miljoonaa ja metsänomistajien kotitarvepuuksi 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun vuosittainen hakkuumäärä ylitti ensimmäisen kerran 30 miljoonaa kuutiometriä, ja kuusi- ja mäntytukkeja hakattiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
  • Loppu 10,1 miljoonaa kuutiometriä oli energiapuuta eli pientalojen polttopuuta tai lämpö- ja voimalaitoksien metsähakkeeksi hakattua runkopuuta. Tämän lisäksi metsistä korjattiin poltettavaksi myös 2,6 miljoonaa kuutiometriä latvusmassaa ja kantoja, mitä ei lasketa mukaan runkopuun hakkuukertymään.
  • Lukessa on arvioitu, että metsiemme suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä on 10-vuotiskaudella 2016–2025 koko maassa 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Kertymätilaston ennakkotietojen perusteella hakkuut olivat siitä 94 prosenttia vuonna 2021 ja keskimäärin 91 prosenttia jaksolla 2016–2021.
  • Puuston poistuma nousi vuonna 2021 hakkuiden suurenemisen myötä 91 miljoonaan kuutiometriin. Poistuma sisältää hakatun runkopuun lisäksi yhteensä 15 miljoonaa kuutiometriä metsään jäävää hakkuutähteen runkopuuta ja luontaisesti kuollutta runkopuuta. Uutta runkopuuta kasvoi Valtakunnan metsien inventoinnin mittausten mukaan koko maassa 103 miljoonaa kuutiometriä, joten metsiemme elävä pystypuusto suureni noin 12 miljoonalla kuutiometrillä.
  • Tässä esitetyt tiedot ovat ennakkotietoja. Lopullisten maakunnittaisten tietojen julkaisuajankohta on esitetty Luken tilastojen julkistamiskalenterissa.

Lue tiedote

Allow functional cookies to show the embedded graph.