Siirry pääsisältöön

Ruoka- ja luonnonvaratilastointi tarkastelussa

Blogi
|
21.6.2022
|
Mari Ylä-Jarkko
|
Esa Katajamäki

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilasto-ohjelmaa uudistetaan vastaamaan sidosryhmien kanssa käydyissä keskusteluissa esiin tulleita toiveita. Lisäksi EU-asetuksiin tulossa olevat muutokset vaikuttavat Luken tekemään tilasto- ja tietotuotantoon. Viime aikojen tapahtumat ovat nostaneet tilastotiedon tärkeään asemaan, sillä tilastojen kautta pystytään arvioimaan ruoka- ja energiaturvaa. Tilastot tuottavat pitkän aikavälin tietoa, joka on Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvien tilastojen osalta myös EU-maissa vertailukelpoista.  

Luke on yksi neljästä Suomen tilastoviranomaisesta, jonka vastuulla on tuottaa lakisääteisesti tilastotietoa ruoka- ja luonnonvaroista. Suuri osa tilastotuotannostamme tuotetaan EU-asetusten nojalla, mutta tuotamme tilastoja myös kansallisia politiikka- ja strategiatarpeita varten.

Kuva: Katja Tähjä / Luken kuva-arkisto.

Muutoksia EU-asetuksiin

Kansallisten tietotarpeiden muutosten lisäksi myös EU:n strategioiden ja politiikkojen toteutumisen seurannat tuovat tietotarpeita Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseksi. EU:n tilastoasetuksia tarkistetaan tämän johdosta aika ajoin ja lähitulevaisuudessa onkin tulossa laajennuksia liittyen lakisääteiseen tilastotuotantoomme.  Uusi maatalouden tuotos- ja panostilastoja koskeva perusasetus on viimeistelyjä vaille valmis. Tulevan asetuksen suurimpina muutoksina mainittakoon luomutuotannon seurannan laajeneminen ja pakollisuus sekä kasvinsuojeluaineiden käytön tilastointitiheyden kasvaminen. Uusi asetus astunee voimaan vuoden 2025 aikana, mutta Suomessa valmistaudumme toteuttamaan osaa asetuksen vaatimuksista jo aiemmin. 

EU-tilastoasetukset eivät kuitenkaan suoraan säätele Luken metsätilastoja ja niiden tuottamista. Tilastojen toimittaminen Eurostatille ja muihin kansainvälisiin tilastotarpeisiin on perustunut vapaaehtoisuuteen. Tilanne voi jatkossa muuttua, sillä Eurostat valmistelee ympäristötilinpidon tilastoasetuksen laajentamista ja siihen vastaamisen muuttamista lakisääteiseksi.  Ympäristötilinpidon yksi osa on metsätilinpito, ja uudistuksen toteuduttua Luken tilastoyksikkö ja valtakunnan metsien inventointi tuottaisivat siihen kerättävää tietoa. Seuraavaksi EU-tasolla käydään kalatalouden asetusten kimppuun. 

Luken uusi tilasto-ohjelma

Koska tietotarpeet muuttuvat ajan kanssa, tarkastelemme tilastotuotantoamme säännöllisesti. Tätä tarkastelua varten kävimme laajan sidosryhmien kuulemiskierroksen talven aikana. Keskustelimme laajalti tiedonkäyttäjien kanssa siitä, millaiselle tilastotiedolle nähdään tarvetta tulevaisuudessa ja mikä tuotannossamme on jo käynyt tarpeettomaksi. 

Toiveita tuli paljon ja niitä olemme käyneet kevään aikana huolella läpi. Osa toiveista hoitui neuvomalla mistä tieto löytyy ja osa pystytään toteuttamaan kohtalaisen helposti. Osa toiveista kuitenkin on sellaisia, joita emme pysty toteuttamaan tietosuojan tai suuren vastausrasitteen vuoksi.

Uudessa tilasto-ohjelmassa 2022–2024 on kuvattu Luken tilasto-ohjelmaan kuuluvat tilastot, tilastokyselyt ja muut tilastojen lähdeaineistot sekä palvelut, kuten Luken uusien verkkosivujen tilastot-osio. Luken tilasto-ohjelma kattaa tällä hetkellä 53 tilastoa, jotka jakautuvat sektoreittain seuraavasti: 23 maataloustilastoa, 19 metsätilastoa, 10 kalatilastoa ja metsästystilasto.  Lähitulevaisuuden kehittämissuunnitelmat on esitetty tilasto-ohjelmassa sektorikohtaisesti.  Tilasto-ohjelma päivitetään seuraavan kerran vuoden 2023 lopussa.