Siirry pääsisältöön

Vuosi 2022 oli maataloustuotteiden ja tuotantopanosten hinnannousujen aikaa

Uutinen
|
3.3.2023

Vuosi 2022 oli maataloustuotteiden hintojen muutosten osalta hyvin poikkeuksellinen, ja kaikilla päätuotteilla koettiinkin suuria muutoksia tuottajahinnoissa. Viljojen hinnat nousivat vuoteen 2021 verrattuna noin 60–70 prosenttia viljalajista riippuen, maito 25, kananmunat 28 ja naudanliha 20 prosenttia.

Maataloussektorin voimakkaiden hintamuutosten jakso alkoi vuoden 2021 puolivälissä maataloudentuotantopanosten hinnan nousulla. Tuolloin lannoitteiden hinnat lähtivät hyvin voimakkaaseen nousuun. Vuoden 2022 loppuun mennessä lannoitteiden hinnat olivat nousseet 200 prosenttia vuodesta 2020. Myös muiden maataloudelle tärkeiden tuotantopanosten, kuten energian ja eläinten rehujen, hinnat ovat nousseet voimakkaasti kesästä 2021 lähtien.  

Viljan hinnat reagoivat, ruokaperunan ei

Maataloustuotteiden osalta voimakkainta tuottajahinnan nousu oli vehnällä, jonka hinta nousi voimakkaasti vuoden 2021 lopulla ollen korkeimmillaan keväällä 2022. Korkeaan vehnän hintaan vaikutti osaltaan vuoden 2021 huono sato. Rukiin hinnan nousu ajoittui vehnää noin puoli vuotta myöhäisemmäksi, vuoden 2022 kesään.

– Vehnän ja rukiin hinnat nousivat karkeasti noin sata prosenttia vuoden 2020 keskihintoihin nähden, kertoo yliaktuaari Anu Koivisto Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Ruokaperuna poikkeaa muista viljelykasveista hyvin paljon, sillä sen hinta nousi vuoden 2020 keskihintaan verrattuna vain 10 prosenttia vuoden 2022 loppuun mennessä. Ruokaperunan hintakehitys oli myös hyvin poikkeava. Loppuvuonna 2021, kun lannoitehinnat sekä muiden tuotantopanosten ja muiden maataloustuotteiden hinnat lähtivät nousuun, ruokaperunan hinta laski. Vasta aivan vuoden 2021 lopulla ruokaperunan hinta kääntyi hienoiseen nousuun.  

Tuotantopanosten hinnan nousu näkyy viiveellä kotieläintuotteiden viljelijähinnoissa

Kotieläintuotteilla, maidolla, kananmunilla ja naudanlihalla, tuottajahinnan nousu on ollut hyvin hidasta suhteessa näiden tuotantosuuntien käyttämien tuotantopanosten hintojen nousuun. Kotieläintuotteiden hinnat alkoivat nousta vasta keväällä 2022, kun tuotantopanosten hinnat alkoivat nousta jo lähes vuotta aiemmin, kesällä 2021.

– Kokonaisuudessaan kotieläintuotteiden tuottajahintojen nousu on ollut hyvin pientä suhteessa tuotantopanosten hinnannousuun. Kotieläintuotteiden tuottajahinnat ovat nousseet keskimäärin 30–40 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna, ja vastaavasti rehujen noin 70, energian noin 100 ja lannoitteiden 200 prosenttia, Koivisto jatkaa.

Tilaston taustaa

Tiedot maidon-, lihan-, kananmunien, viljojen ja ruokaperunan tuottajahinnoista perustuvat Luonnonvarakeskuksen meijereille, teurastamoille, kananmunapakkaamoille, viljan ostajille sekä perunapakkaamoille kuukausittain tehtäviin kyselyihin.